70 lat edukacji ekonmoicznej
Program obchodów 70-lecia Edukacji Ekonomicznej na Pomorzu Zachodnim
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

12 marca 2016 Noc Szkoleń – Stowarzyszenie Progressum
24 marca 2016 Gala Plebiscytu Równa Firma dla przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych z woj. zachodniopomorskiego  patrz: Plebiscyt >>>
1 kwietnia 2016 Konferencja: Planowanie Wieloletnie – Efektywność Zadań Publicznych – Benchmarking. Ocena finansowych skutków regulacji.   Więcej >>>
21-22 kwietnia 2016 Konferencja: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa zarządzania i ekonomii.  Więcej >>>
20-22 kwietnia 2016 XVII Międzynarodowa Konferencja: Zarządzanie Finansami
kwiecień/maj Turniej strzelecki dla pracowników WNEiZ
9-10 maja 2016 Konferencja: Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości
11-13 maja 2016 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesna Ekonomia
13 maja 2016 Konferencja: E-rozrywka obok czy zamiast karuzeli?  Więcej >>>
17-18 maja 2016 VII Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Gospodarka Zarządzanie Środowisko Więcej >>>
18-20 maja 2016 Konferencja: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.  Więcej >>>
18-20 maja 2016 Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym)
23-25 maja 2016 II Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rachunkowość – praktyka, nauka, dydaktyka”, Koło Naukowe Rachunkowości „Storno”
23-25 maja 2016 IV Konkurs z wiedzy o rachunkowości „Liderzy Rachunkowości”, Koło Naukowe Rachunkowości „Storno”
maj 2016 Koncert „Eliksir Muzyczny”
2-3 czerwca 2016 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami
styczeń-czerwiec 2016 II edycja konkursu dla licealistów miasta Szczecin i okolic, z zakresu wiedzy o gospodarce nieruchomościami. Nagrodzenie laureatów podczas konferencji: Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami
4 czerwca 2016 „Dzień Księgowości”
6-8 czerwca 2016 XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr: Wyzwania XXI wieku, Polska-Europa-Świat. Więcej >>>
9 czerwca 2016 Inauguracja Ekonomicznej Akademii Seniora.  Więcej >>>
11 czerwca 2016 VIII Wielomecz Brydżowy o Puchar Dziekana WNEiZ
16-17 czerwca 2016 Konferencja: Współczesna ekonomia
17-18 czerwca 2016 Warsztaty Metodologiczne IEiS
czerwiec 2016 Konferencja: Problemy współczesnej gospodarki światowej
7-9 września 2016 Konferencja: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie
październik 2016 Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
3-4 października 2016 Konferencja: Pomiar efektów kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego
07 października 2016 Konferencja: Opodatkowanie przedsiębiorstw. Więcej >>>
14 października 2016 Wspólne posiedzenie Rad Wydziałów WNEiZ i WZiEU – sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
15 października 2016 Zjazd Absolwentów, Bal Absolwenta. Więcej >>>
14-20 października 2016 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
24-25 listopada 2016 Konferencja: Zarządzanie innowacjami we współczesnej gospodarce
26 listopada 2016 IX Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar Rektora US
listopad 2016 Konferencja z prof. Dariuszem Rosatim – Wykorzystanie środków UE na działalność innowacyjną w przemyśle
30 listopada - 1 grudnia 2016 Konferencja: Informatyka w zarządzaniu
30 listopada - 1 grudnia 2016 Konferencja: Metody komputerowe w ekonomi eksperymentalnej
grudzień 2016 V Międzynarodowa konferencja Naukowa: Gospodarowanie w XXI wieku