Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Erasmus+ Ankieta przeprowadzana jest przez instytucje Komisji Europejskiej i dotyczy oceny skutków międzynarodowej mobilności i programów wspólpracy.


Badanie ankietowe jest skierowane do różnych grup, m. in.
  • do personelu  instytucji szkolnictwa wyższego
  • do studentów  szkół wyższych
Udział w ankiecie jest możliwy do 24.04.2017 r.

Start ankiety >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz