Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Konkurs prac magisterskich 6.11.2017 r. o godz. 9.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Agnieszki Krzemińskiej
nt. Budżet bieżący jako instrument gospodarki finansowej jednostek samorządu gminnego

Promotor: dr hab. Marek Dylewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Teresa Famulska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Marzanna Poniatowicz - Uniwersytet w Białymstoku

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. dr hab. Teresa Famulska
pdf Recenzja - dr hab. Marzanna Poniatowicz
Konkurs prac magisterskich 9.11.2017 r. o godz. 9.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr.  Michała Falkowskiego
nt. Wpływ działalności funduszy hedgingowych na ryzyko systemowe

Promotor: dr hab. Piotr Szczepankowski - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Agata Sierpińska-Sawicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci:
dr hab. Paweł Mielcarz - Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Streszczenie
pdf Recenzja - dr hab. Paweł Mielcarz
pdf Recenzja - prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Jak do nas trafić


mapa wneiz