Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
dokumenty15 stycznia zaczyna się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, rozpoczynające się od semestru letniego 2017/18, czyli od 1 marca. Nabór trwać będzie do 14 lutego. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania proponuje podjęcie studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria (studia stacjonarne II stopnia).


Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK),
wybrać kierunek studiów,
wprowadzić do systemu wyniki określone w kryteriach kwalifikacji (wynik z dyplomu ukończenia studiów, itp.),
uregulować opłatę rekrutacyjną, a w dalszej kolejności po ogłoszeniu kwalifikacji, które nastąpi 19 lutego po godz. 14.00 
należy złożyć dokumenty na wybranym wydziale w dniach 20-26 lutego.
Ogłoszenie wyników nastąpi 28 lutego.

Rejestracja w systemie ERK: e-rekrutacja.usz.edu.pl/

Terminarz postępowania rekrutacyjnego >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz