Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Profil ogólnoakademicki

Od roku akademickim 2012/2013  istnieje możliwość  wyboru  kierunku: Analityka gospodarcza I stopień studiów (3-letni) zakończony jest uzyskaniem stopnia licencjata.

Jednostkami prowadzącymi kierunek są: Katedra Ekonometrii i Statystyki oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu.

Potrzeba uruchomienia kierunku Analityka gospodarcza została podyktowana koniecznością kształcenia absolwentów przygotowanych do prowadzenia analiz statystycznych, w szczególności ilościowych w przedsiębiorstwach, urzędach i innych instytucjach samorządowych. W proponowanym programie kształcenia zrezygnowano z oferowania specjalności w ramach kierunku. Wrowadzono natomiast możliwość wyboru przez studentów modułów specjalnościowych.

Kierunek jest przyporządkowany do obszaru nauk społecznych, w szczególności ekonomicznych.


Jak do nas trafić


mapa wneiz