Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Uprawniewna
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych - dyscyplina naukowa: ekonomia oraz stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych - dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu oraz finanse.

Jak do nas trafić


mapa wneiz