Zdjecie
prof. dr hab. US Ewa Frąckiewicz e-mail

Instytut Zarządzania
Katedra Marketingu
WEFiZ

Aktualności

W związku z bieżącą sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2  i decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, od 12 marca do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, kursantów i słuchaczy studiów podyplomowych US.

Seminarzystów, którzy w tym semestrze rozpoczęli semianarium, proszę o zapoznanie się z meteriałem: O pisaniu pracy dyplomowej (zakładka Seminaria dyplomowe). Seminarzystów z grup D51 oraz D52 zapraszam na dodatkowe spotkanie na Teamsach 30.05.2020r., godz. 10.00. 6 czerwca będą omawiane zasady dot. opracowania pracy magisterskiej.

UWAGA dla Seminarzystów, którzy w semestrze letnim 2019/2020 kończą studia
Podstawą zaliczenia ostatniego semestru w pierwszym terminie jest przesłanie mi całej pracy dyplomowej do dn. 30.07.2020. Jeśli ktoś z Państwa nie złoży swojej pracy w tym terminie, w systemie Egeria zostanie wystawiona ocena niedostateczna. Obrona w terminie wrześniowym będzie możliwa po późniejszym złożeniu pracy (najpóźniej do 4.09.2020), ale ocena zostanie wystawiona w trybie poprawkowym.
Planowany termin obrony: 28.09.2020.


Konsultacje w sesji egzaminacyjnej:
30.06, godz. 10.00
4.07, godz. 10.00
7.07, godz. 10.00

Konsultacje w sesji poprawkowej:
11.09, godz. 10.00
19.09, godz. 10.00

Konsultacje odbędą się z wykorzystaniem Teamsów, grupa Konsultacje. Osoby, które chciałyby wziąć udział w konsultacjach, dla pewności proszę o wcześniejszą inf. poprzez mejl lub czat.