Zeszyty naukowe
 1. Wykaz literatury należy umieszczać na końcu pracy (po podsumowaniu). W spisie mogą się znajdować tylko pozycje wykorzystane w danym artykule.
 2. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie.
 3. W opisie każdej pozycji literatury, w zapisie APA edycja 6,  należy podać:
  • Nazwisko i inicjał imienia autora,
  • Rok wydania,
  • Tytuł pracy (kursywą),
  • Miejsce wydania,
  • Nazwę wydawcy.

 4. Zapis APA edycja 6:
  Nowak, A. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
  Kowalski, J. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.

 5. Spis literatury – czcionka 10