Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Adresy placówek zdrowia przyjmujących studentów
  • Poradnia Ogólna Uniwersytetu Szczecińskiego - ul. Boh. Warszawy 75 tel. 448-91-62 czynna w godz. 7.30-18.00
  • Miedzyuczelniana Przychodnia Specjalistyczna- Al. Wojska Polskiego 97 czynna w godz. 7.30-18.00

Jak do nas trafić


mapa wneiz