Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

logo katedry
była organizatorem konferencji naukowej

logo2 katedry
Międzyzdroje, 21-22 kwietnia 2016 r.


CEL KONFERENCJI:

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim, w szczególności nowymi koncepcjami oraz wyzwaniami w tych obszarach, a także zagadnieniami związanymi z zarządzaniem  w oparciu o wartości (takimi,  jak etyka w biznesie, kapitał społeczny organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa). Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Mamy również przyjemność poinformować, że wydarzenie to objął honorowym patronatem Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, a także Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.


Dr hab. Wojciech Jarecki
Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Przewodniczący Rady Programowejlogo3 patronat


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi: zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, szkolenia, utrzymanie pracowników, przywództwo, konflikty w organizacji, patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi; zmiana w organizacji, komunikacja interpersonalna, planowanie ścieżki kariery, modele kompetencyjne.
  2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim: rynek pracy, demografia, edukacja, migracje, przedsiębiorczość, zdrowie.
  3. Wartości w organizacji: etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
  4. Nowe koncepcje oraz wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim: zarządzanie różnorodnością (m.in. pokoleniową), talentami, prorodzinne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki współczesnych badań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, i inne.

RADA PROGRAMOWA:

Dr hab. Wojciech Jarecki (Przewodniczący) - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Danuta Kopycińska -  Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. inż. prof. UE Anna Cierniak-Emerych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. prof. UG Wiesław Golnau - Uniwersytet Gdański
Dr hab. prof. AGH Dagmara Lewicka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. prof. UEK Alicja Miś - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. prof. UEP Beata Skowron-Mielnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. PG Julita Wasilczuk - Politechnika Gdańska
Dr hab. Małgorzata Gawrycka - Politechnika Gdańska
Dr hab. Marek Kunasz - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Katarzyna Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński


KALENDARIUM:
  • 21-22.04.2016 r. – konferencja


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka (Przewodnicząca)
Dr Marta Młokosiewicz (Wiceprzewodnicząca)
Dr Patrycja Zwiech (Wiceprzewodnicząca)
Dr hab. Wojciech Jarecki
Dr hab. Marek Kunasz
Dr hab. Katarzyna Włodarczyk
Dr Sandra Misiak

KONTAKT:

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64-66, 71-101 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konferencja.kzkl.eu

Jak do nas trafić


mapa wneiz