Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Od roku akademickiego 2013/2014 istnieje możliwość studiowania na kierunku w języku angielskim: Economics and IT Applications.

I stopień studiów (3-letni) zakończony jest uzyskaniem stopnia licencjata.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Economics and IT Applications jest wzmocnienie sytuacji absolwentów na rynku pracy i rozszerzenie struktury dotychczas oferowanych kierunków i specjalności w ramach edukacji ekonomicznej. Pomimo stosunkowo licznych roczników absolwentów, które ukończyły studia w ostatnich latach, na rynku regionu zachodniopomorskiego brakuje osób o praktycznym przygotowaniu w zakresie zastosowania nowoczesnych aplikacji IT do pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej posługujących się biegle fachowym językiem angielskim.

Absolwent kierunku Economics and IT Applications będzie posiadał silną pozycję na ogólnoświatowym rynku pracy. Opracowany program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę potencjalnych pracodawców – przedsiębiorstw, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, instytucji samorządowych. Dlatego ważnym elementem realizacji programu studiów będzie współpraca z potencjalnymi pracodawcami.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz