Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki - I stopień

Od roku akademickiego 2013/2014
prowadzony jest  nabór na  kierunek Ekonomiczno-Prawnego prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Oznacza to, że zajęcia w równej części są prowadzone przez kadrę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Celem kształcenia na kierunku Ekonomiczno-Prawnym jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

Studenci kierunku Ekonomiczno-Prawnego mają do wyboru następujące specjalności(wybór od 4 semestru studiów)
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł licencjata. Nabór na kierunek prowadzony jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.


Profil ogólnoakademicki - II stopień

Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzony jest  nabór na stopień II kierunku Ekonomiczno-Prawnego prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studenci kierunku Ekonomiczno-Prawnego II  stopnia  mają do wyboru następujące specjalności (wybór od 2 semestru studiów): Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra. Nabór na kierunek prowadzony jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych  >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz