Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Profil praktyczny

Od roku akademickiego 2013/2014 istnieje możliwość wyboru kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje. I stopień studiów (3-letni) zakończony jest uzyskaniem stopnia licencjata.

Specjalności - I stopień: (wybór od 4 semestru studiów)

Informacje o kierunku

Atutem programu studiów jest połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce. Przewidziano wizyty studentów w innowacyjnych przedsiębiorstwach regionu zachodniopomorskiego, celem poznania rzeczywistych aspektów funkcjonowania firmy, bezpośrednie kontakty studentów z praktykami (wykłady). Częstą formą nauczania są studia przypadków, praca w małych grupach, autorskie projekty, wykorzystanie metod heurystycznych. Powołano radę praktyków, która jest wsparciem merytorycznym i służy doświadczeniem praktycznym.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych:
 • Biznes plan
 • Finansowanie MSP
 • Firma rodzinna
 • Innowacje
 • Internacjonalizacja małej firmy
 • Inwestycje
 • Kreatywność
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Planowanie finansowe
 • Przedsiębiorczość
 • Przedsiębiorstwo
 • Wycena
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem trwałym
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Jak do nas trafić


mapa wneiz