Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Opłaty za studia


Opłaty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

opłata za legitymację 17,-
elektroniczna legitymacja studencka 22,-
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33,-
opłata za dyplom 60,-
opłata za indeks 4,-
duplikat indeksu 6,-
opłata za dyplom w języku obcym 40,-
opłata za duplikat dokumentu jest wyższa o 50% ceny dokumentu oryginalnego  
zarządzenie nr 56 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów US rozpoczynających studia w  roku akad. 2019/2020 pdfdo pobrania
zał. nr 1 do zarządzenia nr 56 ws. opłat za usługi edukacyjne dla studentów US rozpoczynających studia w US w  roku akad. 2019/2020 pdfdo pobrania
zarządzenie nr 57 ws. zasad i trybu pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w  roku akad. 2019/2020 pdfdo pobrania
załącznik do zarządzenia nr 57  (wniosek  dot. zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w roku akad. 2019/2020 pdfdo pobrania
Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne (raty) w roku akad. 2019/2020 pdfdo pobrania
Zestawienie ratalnych opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akad. 2019/2020 link »
zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w  roku akad. 2018/2019 pdf do pobrania
tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WNEiZ US rozpoczynających, przenoszących się  lub wznawiających studia w roku akad. 2018/2019 pdf do pobrania
Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne (raty) w roku akad. 2018/2019 pdf do pobrania
załącznik do opłat (wniosek  dot. zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w roku akad. 2018/2019 pdf do pobrania
zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w  roku akad. 2017/2018 pdf do pobrania
tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WNEiZ US rozpoczynających, przenoszących się  lub wznawiających studia w roku akad. 2017/2018 pdf do pobrania
załącznik do opłat (wniosek  dot. zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w roku akad. 2017/2018 pdf do pobrania
Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne (raty) w roku akad. 2017/2018 pdf do pobrania
zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w  roku akad. 2016/2017 pdf do pobrania
tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WNEiZ US rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akad. 2016/2017 pdf do pobrania
załącznik do opłat (wniosek  dot. zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US rozpoczynających studia w roku akad. 2016/2017 pdf do pobrania
Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne (raty) w roku akad. 2016/2017 pdf do pobrania
zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US, którzy  rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016
pdf do pobrania
tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WNEiZ US, którzy  rozpoczęli  lub wznawili  studia w roku akad. 2015/2016 pdf do pobrania
Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne (raty) w roku akad. 2015/2016 pdf do pobrania
załącznik do opłat (wniosek  dot. zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US, którzy  rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 pdf do pobrania
zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US, którzy  rozpoczęli studia w roku akad. 2014/2015 
pdf do pobrania
załącznik do opłat (wniosek  dot. zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US, którzy  rozpoczęli  studia w roku akad. 2014/2015 pdf do pobrania
tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WNEiZ US rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 pdf do pobrania
tabela opłat za zajęcia dydaktyczne dla studentów WNEiZ US, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2013/2014 pdf do pobrania
zasady i tryb pobierania opłat (i zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US, którzy rozpoczęli studia  w roku akad. 2013/2014
pdf do pobrania
załącznik do opłat (wniosek  dot. zwalniania z opłat) za zajęcia dydaktyczne dla studentów US, którzy rozpoczęli studia  w roku akad. 2013/2014 pdf do pobrania

Terminy dokonywania opłat


Terminy dokonywania opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych
studia niestacjonarne I i II st. (zaoczne)
- opłata uiszczana jednorazowo
w terminach:

1) semestr zimowy - do 10.10
2) semestr letni - do 10.03

- opłata uiszczana w 2 ratach:

w terminach:
1) semestr zimowy:
a) I rata - 10.10
b) II rata - 10.12
2) semestr letni:
a) I rata - 10.03
b) II rata - 10.05

- opłata uiszczana w 3 ratach:

w terminach:
1) semestr zimowy:
a) I rata - 10.10
b) II rata- 10.11
c) III rata - 20.01
2) semestr letni:
a) I rata - 10.03
b) II rata - 10.04
c) III rata- 10.06

- opłata uiszczana w 4 ratach:

w terminach:
1) semestr zimowy:
a) I rata - 10.10
b) II rata- 10.11
c) III rata - 10.12
d) IV rata - 20.01

2) semestr letni:
a) I rata - 10.03
b) II rata - 10.04
c) III rata- 10.05
d) IV rata - 10.06
 
Uwaga!
Termin opłaty za kształcenie studentów w formie jednorazowej lub wpłaty I raty (opłaty wnoszone w ratach) okreslonej dla studentów I r. studiów ustala się do 31 października.

-----------------------------------------------------------
Zgodnie z par. 9 Uchwały nr 52/2017 Senatu US z dnia 31.05.2017 r. opłaty takie jak:
- powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce
- prowadzenie studiów w języku obcym
- prowadzenie zajęć nie objętych planem studiów

student wnosi opłatę przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi w formie jednorazowej w terminach:

- 31 października (termin zimowy)
- 31 marca (semestr letni)

Za nieterminowe uiszczenie opłat za świadczone usługi edukacyjne uczelnia nalicza odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej w dniu wnoszenia opłaty.

Wystawianie faktur


Wystawianie faktur dla studentów:

- studiów stacjonarnych - pokój 120
- studiów niestacjonarnych - pokój 122

Jak do nas trafić


mapa wneiz