Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
pdf Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim

pdf Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim

Rok akademicki 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY
28-29.09.2017 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku I i II st. studiów stacjonarnych WNEiZ US
30.09.2017 Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim
02.10.2017 - 30.01.2018 Zajęcia dydaktyczne
24.12.2017 - 07.01.2018 Przerwa świąteczna
31.01.2018 - 13.02.2018 Sesja egzaminacyjna
14.02.2018 - 20.02.2018 Przerwa międzysemestralna
21.02.2018 - 27.02.2018 Zimowa sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
02.11.2017  
Zajęcia zamienne:  
29.01.2018 Zajęcia środowe
30.01.2018 Zajęcia czwartkowe
Termin składania indeksów przez studentów mija 28-02-2018 r.

SEMESTR LETNI
01.03.2018 - 28.06.2018 Zajęcia dydaktyczne
30.03.2018 - 04.04.2018 Przerwa świąteczna
29.06.2018 - 12.07.2018 Sesja egzaminacyjna
13.09.2018 - 25.09.2018 Sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018  
24.05.2018 Dzień Sportu (data może ulec zmianie)
Zaliczenie roku akademickiego (ostateczny termin złożenia indeksów) 26-09-2018 r.

Rok akademicki 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
27-28.09.2018 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku I i II st. studiów stacjonarnych WNEiZ US
04.10.2018 Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie Szczecińskim
01.10.2018 - 30.01.2019 Zajęcia dydaktyczne
24.12.2018 - 05.01.2019 Przerwa świąteczna
31.01.2019 - 13.02.2019 Sesja egzaminacyjna
14.02.2019 - 20.02.2019 Przerwa międzysemestralna
21.02.2019 - 27.02.2019 Zimowa sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
04.10.2019  
02.11.2019  
Zajęcia zamienne:  
28,29.01.2019 Zajęcia czwartkowe
30.01.2019 Zajęcia piątkowe
Termin składania indeksów przez studentów mija 28-02-2019 r.


SEMESTR LETNI
01.03.2019 - 27.06.2019 Zajęcia dydaktyczne
19.04.2019 - 24.04.2019 Przerwa świąteczna
28.06.2019 - 11.07.2019 Sesja egzaminacyjna
12.09.2019 - 24.09.2019 Sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
02.05.2019, 23.05.2019, 21.06.2019  
23.05.2019 Dzień Sportu (data może ulec zmianie)
Zajęcia zamienne:  
24.06.2019 Zajęcia środowe
25.06.2019 Zajęcia czwartkowe
26.06.2019 Zajęcia piątkowe
Zaliczenie roku akademickiego (ostateczny termin złożenia indeksów) 25-09-2019 r.

Jak do nas trafić


mapa wneiz