Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

prof. zw. dr hab. Waldemar GosDyrektor Instytutu
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.339
Telefon(91) 444-1970
E-mailwgoss(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 7.00-8.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunek przepływów pieniężnych, rola pomiaru i wyceny w rachunkowości, jednostkowe sprawozdanie finansowe, rachunkowość zarządcza.
dr hab. prof. US Stanisław HońkoZ-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.329
Telefon(91) 444-1986
E-mailStanislaw.Honko(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Teoria rachunkowości, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa i międzynarodowe standardy rachunkowości, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów i controlling.
dr Przemysław MućkoZ-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.233
Telefon(91) 444-1832
E-mailprzemyslaw.mucko(at)wneiz.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~mucko
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:

Sekretariat
mgr Cecylia Różyłospecjalista
Stanowiskospecjalista
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.211
Telefon(91) 444-2146
E-mailkrach(at)wneiz.pl
 
foto

Katedra Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
prof. zw. dr hab. Teresa KiziukiewiczKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.235
Telefon(91) 444-1936
E-mail
WWW
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunek kosztów, wykorzystanie rachunkowości na potrzeby zarządzania, sprawozdawczość finansowa i audyt, międzynarodowe regulacje rachunkowości, problemy rachunkowości branżowej, w tym jednostek sektora finansów publicznych.
prof. zw. dr hab. Kazimierz Sawickiprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.225
Telefon(91) 444-1955
E-mailksaw(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunkowość jednostek gospodarczych, rachunek kosztów w transporcie i przemyśle, analiza kosztów przedsiębiorstw, badanie sprawozdań finansowych, polityka bilansowa, controlling.
dr Przemysław Mućkoadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.233
Telefon(91) 444-1832
E-mailprzemyslaw.mucko(at)wneiz.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~mucko
Konsultacje sem. zimowy: czwartek 10.00-11.30
foto
Zainteresowania naukowe:
dr Urszula Drumlakasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.216
Telefon(91) 444-1952
E-mailuladrumlak(at)wp.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: urlop
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunkowość jednostek gospodarczych, system informacyjny rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, dydaktyka.
mgr Aneta Brzeskaasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.234
Telefon(91) 444-1946
E-mailaneta.brzeska(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 15.30-17.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Katedra Pomiaru Dokonań i Controllingu
prof. zw. dr hab. Wanda SkoczylasKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.326
Telefon(91) 444-2033
E-mailwanda.skoczylas(at)usz.edu.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~wanda
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 14.00-15.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Analiza ekonomiczna, analiza finansowa, controlling, mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, ekonomika sektora publicznego.
prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowskaprofesor zw.
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.233
Telefon(91) 444-1832
E-mail
WWW
Konsultacje sem. letni: wtorek 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Zagadnienia rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu, rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, polityki bilansowej, podatków i opłat lokalnych.
dr hab. Marcin Kaczmarekadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.232
Telefon(91) 444-1831
E-mailmarcin.kaczmarek(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 12.00-13.30 (tydz.1)
poniedziałek 10.15-11.45 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, budżet zadaniowy, sprawność i skuteczność realizacji zadań publicznych, kontrola zarządcza, rachunkowość zarządcza w sektorze publicznym, controlling, polityka bilansowa, sprawozdawczość finansowa.
dr Tomasz Kufeladiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.314
Telefon(91) 444-1968
E-mailtomexim(at)wneiz.pl
WWWuoo.univ.szczecin.pl/~tomexim
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30 (tydz.1) środa 10.00-11.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Wycena przedsiębiorstw, sztuczna inteligencja, wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej do rozwiązywania problemów decyzyjnych, rachunkowość finansowa jednostek gospodarczych, rachunkowość skomputeryzowana.
dr Piotr Waśniewskiasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.313
Telefon(91) 444-1990
E-mailpiotr.wasniewski(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 10.15-11.45 (tydz.1) środa 8.30-10.00 (tydz.2)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Analiza ekonomiczna, analiza finansowa, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne.
mgr Michał Hendrykasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.234
Telefon(91) 444-1946
E-mailhendryk.m(at)gmail.com
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 10.15-11.45 (tydz.1) piątek 8.30-10.00 (tydz.2)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Katedra Teorii Rachunkowości
prof. zw. dr hab. Waldemar GosKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.339
Telefon(91) 444-1970
E-mailwgoss(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 7.00-8.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunek przepływów pieniężnych, rola pomiaru i wyceny w rachunkowości, jednostkowe sprawozdanie finansowe, rachunkowość zarządcza.
dr hab. prof. US Stanisław Hońkoprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.329
Telefon(91) 444-1986
E-mailStanislaw.Honko(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Teoria rachunkowości, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa i międzynarodowe standardy rachunkowości, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów i controlling.
dr Urszula Waweradiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.224
Telefon(91) 444-1945
E-mailuwawer(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30 (tydz.1) wtorek 10.30-12.00 (tydz.2)
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Anna Buczkowskast. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.314
Telefon(91) 444-1968
E-mail
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 9.30-10.15
wtorek 9.30-10.15
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunkowość jako system informacyjny, sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, metody doskonalenia rachunku kosztów, harmonizacja i standaryzacja rachunkowości.
mgr Ilona Kędzierska-Bujakasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.231
Telefon(91) 444-1944
E-maililona.kedzierska-bujak(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 17.30-19.00
foto
Zainteresowania naukowe:
mgr Marek Rublewskiwykładowca
Stanowiskowykładowca
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.234
Telefon(91) 444-1946
E-mailmacmark(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. letni: czwartek 15.45-16.15
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Katedra Sprawozdawczości Finansowej i Audytu
prof. zw. dr hab. Kazimiera WiniarskaKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.312
Telefon(91) 444-1833
E-mailkr234(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8.30-10.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Rachunkowość finansowa, rachunkowość budżetowa, rachunkowość podatkowa, kontrola finansowo-księgowa, audyt wewnętrzny, rachunek kosztów.
dr Magdalena Janowiczadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.231
Telefon(91) 444-1944
E-mailmagdalena.janowicz(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 13.45-15.15 (tydz.1) wtorek 12.00-13.30 (tydz.2)
foto
Zainteresowania naukowe:
Szeroko rozumiana problematyka połączeń jednostek gospodarczych.
dr Anna Zbaraszewskaadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.314
Telefon(91) 444-1968
E-mailaniazba(at)op.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 15.30-17.00
foto
Zainteresowania naukowe:
Sprawozdawczość finansowa, rachunek kosztów, controlling.

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków
prof. zw. dr hab. Jolanta Iwin - GarzyńskaKierownik Katedry
Stanowiskoprofesor zw.
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.237
Telefon(91) 444-1935
E-mailjiwin(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 15.00-16.30
foto
Zainteresowania naukowe:
Finanse przedsiębiorstw, wpływy rozwiązań podatkowych, szczególnie podatku dochodowego na akumulację kapitału i możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw w aspekcie teorii finansów (zarówno teorii podatku jak i teorii finansów przedsiębiorstw), finansowanie dzia-łalności przedsiębiorstw, kapitału i struktury kapitału.
dr hab. prof. US Adam Adamczykprof. US
Stanowiskoprof. US
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.311
Telefon(91) 444-1969
E-mailmilano(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: wtorek 14.00-15.30
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
Finanse przedsiębiorstw, systemy podatkowe, matematyka finansowa.
dr Wojciech Narućadiunkt
Stanowiskoadiunkt
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.311
Telefon(91) 444-1969
E-mailwojciech.naruc(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: poniedziałek 8.30-10.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
dr Teresa Królikowskast. wykładowca
Stanowiskost. wykładowca
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.236
Telefon(91) 444-1954
E-maillapin(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy:
foto
Zainteresowania naukowe:
Gospodarka budżetowa instytucji finansowych, normy i standardy międzynarodowe w polskim systemie podatkowym.
mgr Elżbieta Jędruczykasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.216
Telefon(91) 444-1952
E-mailelzbieta.jedruczyk(at)usz.edu.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 10.30-12.00
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:
mgr Paweł Witkowskiasystent
Stanowiskoasystent
JednostkaInstytut Rachunkowości
Pokój nr / Room No.313
Telefon(91) 444-1990
E-mailpawel.witkowski(at)wneiz.pl
WWW
Konsultacje sem. zimowy: środa 12.00-13.30
Brak zdjęcia
Zainteresowania naukowe:

Jak do nas trafić


mapa wneiz