Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

dr hab. prof. US Beata Bieszk-Stolorz
Kierunek: Informatyka w Biznesie - I rok studia stacjonarne
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Matematyka dla grupy 160 odbędzie się 12 września 2019 o godz.8:00 w sali 0205/0206.

dr Joanna Brzyska
Zaliczenie poprawkowe dla I r. Finanse i Rachunkowość II stopień z przedmiotu Finanse i rozliczenia międzynarodowe z części ćwiczeniowej odbędzie się w czwartek 12 września o godz. 10 w sali 308.


dr hab. prof. US Stefan Grzesiak
Kierunek Zarządzanie rok II studia stacjonarne pierwszego stopnia
Zaliczenia poprawkowe z przedmiotu Metody ilościowe w zarządzaniu odbędą się w dniach 12.09.2019 godz. 8.00-10.00 sala 021A- zadania, 13.09.2019 godz. 12.00 sala 02 – teoria

Kierunek Zarządzanie rok I studia stacjonarne drugiego stopnia
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Badania operacyjne odbędzie się dnia 09.09.2019 godz. 9.00 pok. 321

Jak do nas trafić


mapa wneiz