Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Wszyscy studenci I roku I stopnia WNEiZ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązani są odbyć szkolenie biblioteczne on-line.

Sposób postępowania i zaliczenia szkolenia >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz