Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Dziekanat ds. studenckich informuje,  że od dnia 10.01.2017 będą wydawane starostom (przedstawicielom) grup dziekańskich karty okresowych osiągnięć studenta na semestr zimowy 2016/2017.

Jak do nas trafić


mapa wneiz