Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
E-Dziekanat Dziekanat ds. studenckich informuje, że w terminie od 28.08.2017 r. do 22.09.2017 r. w systemie E-dziekanat, poprzez osobiste konto studenta, odbędzie się rejestracja wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.


Wypełnieniony wniosek należy dostarczyć wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć do Działu Spraw Studenckich US.

REKTORAT - DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22A POK. 117
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK w godz. 8:00-14:00

Termin składania wniosków:
28 sierpnia – 22 września 2017 r.

pdf Zarządzenie Rektora US nr 43/2017 ws. stypendiów ministra

Ważne informacje dot. zasad i trybu składania wniosków, wskazówki dot. wypełnienia wniosku, harmonogram prac dot. zbierania i wysyłania wniosków: Stypendium ministra na rok 2017-2018  >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz