Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
prof. Stenia Czubakowska
Wszystkie zaliczenia poprawkowe z przedmiotów „Nowoczesne odmiany rachunku kosztów” (Zarządzanie II rok), „Rachunkowość zarządcza” (AG II rok), „Rachunkowość małych firm”( IiE IIrok) u Pani prof. Kseni Czubakowskiej odbędą się 22.09 godz. 9.00 w Sali 206.

prof. Józef Hozer
Zaliczenie poprawkowe u prof. J. Hozera z - Ekonometrii (grupa 250) - Metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (grupa 180) odbędzie się we wtorek 19.09.2017 o godzinie 10.00 w sali 107.

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Zarządzanie zmianą" u dr hab. E. Mazur-Wierzbickiej dla gr.230 sp.KM odbędzie się 21.09.2017 r. o godz. 11:00 w s.0200.Jak do nas trafić


mapa wneiz