Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut francuski w Polsce informują, że są otwarte aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.
 
Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (II rok Master). 767€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.
 
Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.
 
Termin składania wniosków: 07.03.2018

Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2

Jak do nas trafić


mapa wneiz