Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Polish English French German Russian

 1. Praca powinna być dostarczona w postaci elektronicznej (mailem lub na nośniku elektronicznym, zapisana w formacie *.doc lub *.docx oraz w formacie *.pdf). Dostarczone pliki powinny być wolne od wirusów.
 2. Minimalna objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza), natomiast maksymalnie 10-12 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań.
 3. Format strony A4:
  • Marginesy: 2,5 cm
  • Interlinia: 1,5
  • Tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt., wyrównanie: obustronne, wcięcie z lewej: 1,25 cm
  • Tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiona, wyrównanie do lewej,
  • Źródła tabel i rysunków: czcionka 10 pkt.
  • Tekst wzorów: czcionka 11 pkt.
  • Ponumerowane strony
  • Wyłączona opcja dzielenia wyrazów
 4. Dla bibliografii i sposobu cytowań obowiązuje styl APA (zob. pdf wskazówki szczegółowe).
 5. Tabele, rysunki i wzory – zob. wskazówki szczegółowe.
 6. Do artykułu należy dołączyć jego streszczenie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami), tłumaczenie tytułu oraz słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim i polskim
 7. Na potrzeby POL-Indexu należy również określić typ artykułu (zob. pdf wskazówki szczegółowe).
 8. Prosimy też o podanie informacji o autorze/autorach: imię, nazwisko, tytułu i/lub stopień naukowy, pełna nazwa uczelni/instytucji, którą autor reprezentuje, nr telefonu (do wiadomości redakcji), adres e-mail
 9. Uzyskanie zgody właścicieli materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora
 10. Układ artykułu powinien być zgodny z poniższym WZOREM.
 11. Teksty niespełniające wymogów nie będą przyjmowane - kwalifikowane do druku.
 12. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji w „Studia Informatica Pomerania” będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywną recenzję.


WZÓR

Imię i nazwisko
nazwa uczelni lub instytucji (afiliacja)
TYTUŁ ARTYKUŁU
(litery drukowane, bold, wycentrowane; 14 pkt.)


Streszczenie (w języku, w którym napisany jest artykuł):

        Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia

Słowa kluczowe: słowo kluczowe 1, słowo kluczowe 2, słowo kluczowe 3, słowo kluczowe 4 .


Wprowadzenie (czcionka 12 pkt., bold)

1. Tytuł podrozdziału (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

2. Tytuł podrozdziału

....

Podsumowanie (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

Bibliografia (czcionka standardowa 12 pkt., bold)TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(lub polskim, jeśli artykuł był napisany po angielsku)
(litery drukowane, bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)

Summary (Streszczenie)

         Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia Treść streszczenia

Słowa kluczowe: słowo kluczowe 1, słowo kluczowe 2, słowo kluczowe 3, słowo kluczowe 4

Informacja o autorze: (imię, nazwisko, tytuł i/lub stopień naukowy, pełna nazwa uczelni/instytucji, którą autor reprezentuje, nr telefonu (do wiadomości redakcji), adres e mail.