Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Wykład prof. Christopha Godlewskiego z Uniwersytetu w Strasburgu
 
(https://profcjgodlewski.wordpress.com/).

Prof. Godlewski jest autorem wielu publikacji w periodykach z listy Web of Science. Poza tym pełni funkcję dyrektora szkoły doktorskiej i edytora pism "Finance" oraz "Finance Bulletin".

Termin: 9.04.2019

Tytuł: Organizacja procesu dydaktycznego w publicznym szkolnictwie wyższym we Francji – założenia, realizacja i wyzwania

Jak do nas trafić


mapa wneiz