Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Polish English French German Russian

Studia Informatica nr 26/2010


Zeszyt
Informatyka - Społeczeństwo - Zastosowania
Studia Informatica nr 26
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna