Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
biret Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US  prowadzi nabór na III stopnia (studia doktoranckie)   w dziedzinie nauk ekonomicznych  dyscyplina: Ekonomia, Finanse oraz  Nauki o Zarządzaniu.

Wydział gwarantuje najwyższy poziom przygotowania doktorantów gdyż posiadamy pełne uprawnienia akademickie (to jest nadawanie tytułu naukowego doktora i doktora habilitowanego w ekonomii i zarządzaniu oraz tytułu doktora w finansach).

Rekrutacja na studia doktoranckie (stacjonarne, niestacjonarne) odbywa się w drodze konkursu.
Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów wg poniższych kryteriów:

Przedłużona rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019
Dyscypliny:
 - Ekonomia
 - Nauki o zarządzaniu

Kryteria kwalifikacji i wymagane dokumenty:
Studia stacjonarne
pdf Dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu


Terminy  postępowania rekrutacyjnego:

Rejestracja w systemie ERK - od 01.10.2018 r.  do 12.09.2018 r.
Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów  od 01.10.2018 r.  do 15.10.2018 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej - 18.10.2018 r. godz. 9.00 sala 126
Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 18.10.2018 r.
Zakończenie postępowania rekrutacyjnego - 19.10.2018 r.

pdf Terminarz przedłużonej rekrutacji 2018-2019

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 64, pok. 113
tel. 91 444 1904

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, sala 126
18.10.2018 r.
godz. 9.00


Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na studia doktoranckie »

Ważne informacje dla kandydata na studia doktoranckie w serwisie Kandydaci (strona Uniwersytetu Szczecińskiego)»

Jak do nas trafić


mapa wneiz