Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Pracownicy


» DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU (Intranet)

  

 
» Dziekanaty
» Instytut  Ekonometrii i Statystyki
» Instytut Ekonomii  (od roku akad. 2013/2014) z jedn.:
- Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw
- Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
- Katedra Makroekonomii
- Katedra Mikroekonomii
- Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
» Instytut Informatyki w Zarządzaniu
» Instytut Rachunkowości
» Instytut Zarządzania i Inwestycji (poprz. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw)
» Instytut Zarządzania i Marketingu  (od roku akad. 2013/2014) z jedn.:
- Katedra Organizacji i Zarządzania
- Katedra Marketingu
» Katedra Finansów
» Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków od 1.12.2013 r. w Instytucie Rachunkowości
» Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych
» Katedra Zarządzania Finansami
» Biblioteka Ekonomiczna

Jak do nas trafić


mapa wneiz