Zeszyty naukowe
tytuł: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
ISSN: 2450-7741
e-ISSN: 2300-4460
redaktor naczelny:
Prof. dr hab. Waldemar Gos

wykaz członków Rady Naukowej:
Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Luty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Vasyl Stolyarow, Bukovinian University in Chernivtsi (Ukraina)
Prof. Rodica Zaharia, Academy of Economic Studies in Bucharest (Rumunia)
Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz prof. UG, Uniwersytet Gdański

„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” jest czasopismem powstałym w 2004 w serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo wydaje Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, a redakcja jest afiliowana przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. W latach 2012-2014 wydawano 8 regularnych numerów rocznie. Począwszy od 2015 ukazuje się 6 numerów rocznie. W „Finansach, Rynkach Finansowych, Ubezpieczeniach” publikowane są oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły naukowe, mieszczące się w zakresie dyscypliny finanse. Artykuły dotyczą zagadnień z obszaru m.in. zarządzania finansami, rynków kapitałowych, rachunkowości, podatków, audytu.”


Zespół redakcyjny:
dr Przemysław Mućko
mgr Marek Rublewski
mgr Marcin Pawlak

 

Nabór artykułów odbywa się wyłącznie przez nową stronę czasopisma: https://wnus.edu.pl/frfu