Zeszyty naukowe
Wykaz recenzentów w roku:

2010


Wykaz recenzentów 2010
Prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Mirosław Hamrol, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Prof. UG Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Wiktor Krawczyk, AGH Katowice
Prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Małgorzata Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
Dr hab. Elżbieta Weiss, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów Warszawa

2011


Wykaz recenzentów 2011
Prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Inż. Tadeusz Dudycz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. zw. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, WSB w Toruń
Dr hab. Mirosław Hamrol, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Prof. UG Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Wiktor Krawczyk, AGH Katowice
Dr hab. inż prof. US Marian Malicki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Ekonomii; Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej)
Prof. dr hab. Jerzy Różański, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Dr hab. Krzysztof Szaflarski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach
Dr hab. Hanna Treder, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Jacek Uchman, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. prof. US Waldemar Wolski, Uniwersytet Szczeciński

2012


Wykaz recenzentów 2012
prof. dr hab. Grażyna Borys Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. UEP Mirosław Hamrol Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UG Mirosław Krajewski Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. inż. prof. PWr Tadeusz Dudycz Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. nadzw. UŁ Jerzy Gajdka Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Krzysztof Marecki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Edward Nowak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. UG Maria Jastrzębska Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka Politechnika Koszalińska
Prof. UEP dr hab. Piotr Bartkowiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. UG dr hab. Mirosław Krajewski - Uniwersytet Gdański
dr hab. Tomasz Bernat - Uniwersytet Szczeciński

2013


Wykaz recenzentów w 2013 roku:
prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Aurelia Bielawska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Dorota Witkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
prof. dr hab. Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. Jerzy Dudziński, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Jolanta Zieziula, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimierz Sawicki, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Zenon Głodek,  Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Andrzej Kardasz, prof. UEW,  Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu
dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ,  Uniwersytet Łódzki
dr hab. Augustyna Burlita, prof. US, Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG ,  Uniwersytet Gdański
dr hab. Barbara Kryk, prof. US,  Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK,  Politechnika Koszalińska
dr hab. Hanna Treder , prof. UG,  Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, prof. PWr. , Politechnika Wrocławska
dr hab. Janusz Samelak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomicznych we Poznaniu
dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH,  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US  Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomicznych we Poznaniu
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. UEP,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG,  Uniwersytet Gdański
dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Robert Kowalak, prof. UEW,  Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu)
dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG,  Uniwersytet Gdański
dr hab. Tomasz Bernat, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomicznych we Wrocławiu

2014


Wykaz recenzentów w 2014 roku:
prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimierz Sawicki, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Wanda Skoczylas, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Politechnika Koszalińska
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. Henryk Sobolewski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Jarosław Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. Józef Frąś, prof. PP, Politechnika Poznańska
dr hab. Józef Pfaff prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska
dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Sławomir Juszczyk, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2015


Wykaz recenzentów w 2015 roku:
prof. dr hab. Wiktor Krawczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Tadeusz Dudycz, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Maria Sierpińska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. WSB Marek Dylewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. prof. US Stanisław Hońko, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Anna Bera, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. UŁ Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. UG Barbara Gierusz, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UG Anna Zamojska, Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UEW Robert Kowalak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. UEP Mirosław Hamrol, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEP Katarzyna Perez, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEP Henryk Sobolewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEKat. Wiesław Koczur, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UEKat. Małgorzata Rówińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. prof. UB Marzena Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. prof. SGGW Mirosław, Wasilewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. prof. SAN Mirosław Wypych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr hab. prof. PP Józef Frąś, Politechnika Poznańska
dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska
dr hab. prof. AGH Monika Łada, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Bogusława Bek-Gaik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie