Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Plany zajęć


Plan zajęć jest generowany na podstawie danych z formularza zawierającego:
- kierunek
- stopień studiów
- rok studiów
- ew. nr grupy

Niektóre zajęcia odbywają się naprzemiennie i są oznaczone terminem  "Tydzień 1"  i  "Tydzień 2" .


» PLAN ZAJĘĆ - studia stacjonarne »
Zajęcia wyrównawcze »

Języki obce »

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego
  1. Zapisy na zajęcia w-f odbywają się w pierwszym tygodniu zajęć u prowadzących w planowanych terminach.
  2. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Udział w obozie sportowym zalicza odpowiedni semestr.
  4. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności ruchowej
  5. Oferta zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego US dostępna na stronie: Studium Wychowania Fizycznego US
  6. Wszelkie sprawy sporne związane z uczestnictwem w zajęciach w-f rozstrzygane są przez kierownictwo SWFiS, po zasięgnięciu opinii prowadzącego daną grupę.
Rok akad. 2014/2015
Terminy zajęć:
tydzień 1, tydzień 2
»
Listy przedmiotów
do wyboru
sem. zimowy 2013/2014
» pdf rok III
pdf rok IV
Listy przedmiotów
do wyboru
sem. letni 2013/2014
» pdf rok III
» pdf rok III - przedm. wybrane

Jak do nas trafić


mapa wneiz