Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Marcin Pietrzykowski 91
Strony: 91-103
DOI: 10.18276/si.2015.38-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano metodę samo-uczenia mini-modeli (metodę MM) opartą na hiperbryłach w przestrzeni wielowymiarowej. Jest to metoda nowa i rozwojowa, będąca w trakcie intensywnych badań. Bazuje ona na próbkach pobieranych jedynie z lokalnego otoczenia punktu zapytania, a nie z obszarów odległych od tego punktu. Grupa punktów, używana w procesie uczenia mini-modelu jest ograniczona obszarem hiperbryły. na tak zdefiniowanym lokalnym otoczeniu punktu zapytania metoda MM w procesie uczenia oraz obliczania odpowiedzi można użyć dowolnej metody aproksymacji. W artykule przedstawiono algorytm uczenia i działania metody w przestrzeni wielowymiarowej bazujący na hipersferycznym układzie współrzędnych. Metodę przebadano na zbiorach danych wielowymiarowych, a wyniki porównano z innymi metodami bazującymi na próbkach.
Słowa kluczowe: mini-model, lokalna regresja, algorytm najbliższych sąsiadów, modelowania matematyczne, metody bazujące na próbkach

APPLICATION OF MINI-MODELS METHOD BASED ON HYPERCUBE IN THE MODELING PROCESS OF MULTIDIMENSIONAL DATA

Summary
The article presents self-learning method of mini-models (MM-method) based on polytopes in multidimensional space. The method is new and is an object of intensive research. MM method is the instance based learning method and uses data samples only from the local neighborhood of the query point. Group of points which are used in the model-learning process is constrained by a polytope area. The MM-method can on a defined local area use any approximation algorithm to compute mini-model answer for the query point. The article describes a learning technique based on hyper-spherical coordinate system. The method was used in the modeling task with multidimensional datasets. The results of numerical experiments were compared with other instance based methods.
Keywords: mini-model, local regression, k-nearest neighbor, mathematical modeling, instance based learning