Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Uprawniewna
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych – w dyscyplinach naukowych: ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz finanse.

Jak do nas trafić


mapa wneiz