Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

uokik Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosil kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską i pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji oraz ochronie konsumentów.

gpw Ruszyła kolejna edycja konkursu dla studentów na najlepsze prace dyplomowe o rynku kapitałowym. W tej edycji nagrodzone zostaną najciekawsze prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie na temat rynku kapitałowego

kpfin Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego  ogłosili XIII edycję KONKURSU VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

project master IPMA Polska oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  są organizatorami konkursu na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami.

Konkurs Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz