Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

Konkurs GUS Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich Towarzystwo Ekonomistów Polskich jest organizatorem VII edycji Konkursu 'Młody Ekonomista'. W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki”.

Konkurs 'Teraz Polska Promocja' Rozpoczęła się XI edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską z zakresu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej, marketingu terytorialnego i narodowego.

PTE oddział Koszalin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie ogłosił XXII edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie obronione w roku akad. 2016/2017 i podejmujące problemy badawcze związane z Pomorzem Środkowym.

Urząd Patentowy RP Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

Jak do nas trafić


mapa wneiz