Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

Konkurs Prezesa NBP Po raz X ogłoszony został Konkurs o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Konkurs PAN oddz. Gdańsk Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłasza drugą edycję nagrody dla młodych naukowców za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzednim.

Konkurs Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Konkurs prac magisterskich Ogłoszono listę laureatów VI edycji Konkursu Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US  na najlepszą pracę dyplomową w roku akad. 2015-2016. pdf Lista laureatów

Jak do nas trafić


mapa wneiz