Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

PAN Oddział POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku ogłosił kolejną edycję corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców.

PIPT Polska Izba Przemysłu Targowego ogłosiła konkurs dla studentów szkół wyższych pt. "Targi 4.0" w ramach realizowanego projektu "Targi dają więcej".

Laureaci Konkursu Ogłoszono listę laureatów Konkursu o nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową w roku akad. 2017/2018.  W tej edycji  konkursu laureaci  (2 osoby) przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. pdf Lista laureatów

Jak do nas trafić


mapa wneiz