Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

PTE oddział Koszalin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie ogłosił XXII edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie obronione w roku akad. 2016/2017 i podejmujące problemy badawcze związane z Pomorzem Środkowym.

Urząd Patentowy RP Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

Konkurs Prezesa NBP Po raz X ogłoszony został Konkurs o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Konkurs PAN oddz. Gdańsk Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłasza drugą edycję nagrody dla młodych naukowców za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzednim.

Konkurs Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Jak do nas trafić


mapa wneiz