Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

TEP Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłasza VI Konkurs Młody Ekonomista. Udział w konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich uczelni polskich i zagranicznych, którzy nie ukończyli 25 lat.

Konkurs prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ogłasza VI edycję konkursu o nagrodę Dziekana na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akad. 2015/2016 na Wydziale w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Jak do nas trafić


mapa wneiz