Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
INSTYTUT EKONOMETRII I STATYSTYKI
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. (91) 444-1825, (91) , tel./fax (91)  444-2130
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Instytutu:  dr hab. prof. US Jacek Batóg

  ieis foto


Konferencja w 2019 r.


XIX Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce” odbędzie się 16-17 września 2019 roku w Szczecinie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Języki konferencji: polski i angielski

Opłata konferencyjna: 800 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Szczeciński
ING BANK ŚLĄSKI
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty należy podać numer subkonta „0149” oraz imię i nazwisko uczestnika

Osoba do kontaktu:
Dr Barbara Batóg
Instytut Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mikroekonometria.usz.edu.pl/XIX Scientific Conference "Microeconometrics in Theory and Practice" will be held on 16-17 September 2019 in Szczecin at the Faculty of Economics and Management, University of Szczecin

Conference languages: Polish and English Conference

fee: 800 PLN

Payments should be made to the following account:
University of Szczecin
ING BANK ŚLĄSKI
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

The title of the payment should include the sub-account number "0149" and the name of the participant.

Contact person:
Dr Barbara Batóg
Institute of Econometrics and Statistics Faculty of Economics and Management
University of Szczecin
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja w 2018 r.

Konferencja w 2018 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
NOWE TENDENCJE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
Szczecin, 12-13.06.2018

Konferencja  organizowana jest    przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
pdf Ulotka
Tematyka Konferencji
Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami, szczególnie w takich obszarach jak:
 • program Mieszkanie Plus;
 • masowa wycena nieruchomości;
 • działalność zawodowa w zakresie gospodarki nieruchomościami;
 • użytkowanie wieczyste;
 • wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 • finansowanie nieruchomości;
 • krajowe i zagraniczne rynki nieruchomości;
 • zastosowanie metod ilościowych w analizie rynku nieruchomości.
Rada programowa Prof. zw. dr hab. Józef Hozer – przewodniczący – Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – Uniwersytet Łódzki
Prof. zw. dr hab. inż. Sabina Źróbek –Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr hab. prof. ZUT Teodor Skotarczak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr hab. prof. US Iwona Foryś – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. prof. US Sebastian Kokot – Uniwersytet Szczeciński

Komitet organizacyjny
Prof. zw. dr hab. Józef Hozer – przewodniczący
Dr Anna Gdakowicz – sekretarz naukowy
Dr hab. prof. US Mariusz Doszyń
Dr Henryk Kowgier
Dr Wojciech Kuźmiński
Dr Ewa Putek-Szeląg

Kontakt z organizatorami
Instytut Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel./fax: 91-444-21-30, tel.: 91-444-21-21.

Terminy
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem referatu 15.03.2018 r.
Link do formularza zgłoszenia uczestnictwa w konferencji: >>>>
Wniesienie opłaty 6.04.2018 r.
Przesłanie ostatecznej wersji artykułu do recenzji 17.06.2018 r.

Koszt uczestnictwa Koszt uczestnictwa: 500 zł
Opłata konferencyjna pokrywa koszty: udziału w sesjach naukowych, druku artykułów, cateringu, dwóch obiadów, uroczystej kolacji. Uczestnicy otrzymają Certyfikat Uczestnictwa w Konferencji, potwierdzający spełnienie wymogu ustawicznego dokształcania.

Informacje dotyczące publikacji
Wybrane artykuły, po przetłumaczeniu na język angielski i uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Folia Oeconomica Stetinensia, lista B: 11 pkt w ocenie MNiSW. Pozostałe artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia i Prace WNEiZ US, lista B: 9 pkt w ocenie MNiSW.

Miejsce obrad
Termin Konferencji:  12-13 czerwca 2018 roku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Aktualności


XXIII Warsztaty  Metodologiczne  z Metod Ilościowych w Badaniach Marketingowych
im. Profesora Stefana Mynarskiego, Szczecin 5.06.2019

W dniu 5 czerwca 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US odbędą się XXIII Warsztaty Metodologiczne z Metod Ilościowych w Badaniach Marketingowych im. Profesora Stefana Mynarskiego. Hasło tegorocznych Warsztatów: Dobór próby w badaniach ilościowych, jakościowych i mieszanych. Organizatorami wydarzenia są: Zakład Statystyki Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie -  jako inicjatorzy, a także Instytut Zarządzania i Marketingu wraz z Instytutem Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kongres Statystyki Polskiej, Warszawa 10.07.2018

Prezes GUS dr Dominik Rozkrut (pracownik IEiS WNEiZ US) otwiera II Kongres Statystyki Polskiej, Warszawa 10.07.2018.

GUS KONGRES 2018
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce”
7-9 września 2017 roku w Pogorzelicy

W dniach 7-9 września 2017 roku, w Pogorzelicy odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w Teorii i Praktyce” zorganizowana przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Projekt był realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

konfer mikroekonometria 2017
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Economic and cultural dilemmas of the modern world”
Międzynarodowa konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Economic and cultural dilemmas of the modern world” (Ekonomiczne i kulturowe dylematy współczesnego świata) odbyła się 25 marca 2017 r.,.

prof Nguyen
W dniu 29 października 2015 roku w Instytucie Ekonometrii i Statystyki odbyło się spotkanie naukowe, na którym goszczący w Instytucie w ramach programu ERASMUS IMPAKT Profesor Nguyen Minh Ngoc wygłosił referat dotyczący teorii "Status, Quality trade off" i jej aplikacji na rynku mieszkaniowym w Hanoi. Profesor jest pracownikiem naukowym w Real Estate & Economic Resources Department na National Economic University w Hanoi - Wietnam.


Konferencja w 2016 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
NOWE TENDENCJE W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
Szczecin, 2-3.06.2016

Konferencja  została zorganizowana   przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie


Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami, szczególnie w takich obszarach jak:
 • działalność zawodowa w zakresie gospodarki nieruchomościami;
 • użytkowanie wieczyste;
 • program Mieszkanie dla Młodych;
 • wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 • finansowanie nieruchomości;
 • krajowe i zagraniczne rynki nieruchomości;
 • zastosowanie metod ilościowych w analizie rynku nieruchomości.

Struktura InstytutuStruktura Instytutu
 • Katedra Ekonometrii
 • Katedra Statystyki
 • Katedra  Badań Operacyjnych i Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Obszary badawcze


Główne obszary badawcze pracowników Instytutu
 • Analiza rynku nieruchomości
 • Wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym
 • Zastosowania metod analizy szeregów czasowych - prognozowanie
 • Modelowanie decyzyjne i ekonometryczne w gospodarce
 • Zastosowanie metod ilościowych w przedsiębiorstwie
 • Analiza procesów demograficznych
 • Klasyfikacja obiektów społeczno-gospodarczych (m.in. budowa rankingów)
 • Badania ankietowe – konstrukcja ankiet i analiza danych
 • Budowa systemów monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju
 • Monitorowanie i prognozowanie rynku pracy

 

Jak do nas trafić


mapa wneiz