Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Pracownicy Wydziału i koordynatorki Winnet Centre of Excellence podczas pobytu na uniwersytecie w Helsinkach
Dr Marta Hozer-Koćmiel (Instytut Ekonometrii i Statystyki) oraz dr Sandra Misiak-Kwit (Instytut Zarządzania i Marketingu) w dniach 26.05.2016-02.06.2016 odbyły krótkoterminowy staż naukowy w Ruralia Institute, University of Helsinki.

Jak do nas trafić


mapa wneiz