Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
logo us Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych

Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
oraz
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

zapraszają na  ogólnopolską konferencję naukową nt.
ASPEKTY POLITYKI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ i PRZESTRZENNEJ
(w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)
 
Kołobrzeg, 18-20.05.2016 r.


PATRONAT HONOROWY

logo us Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk
logo nowe wneiz
Dziekan WNEiZ US, prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński


pdf Ulotka
  Tematyka konferencji
W okresie zmian na różnych poziomach gospodarowania konieczne jest ciągłe diagnozowanie społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i przestrzennych ich przyczyn. Może to pomóc w trafnym definiowaniu perspektywicznych modeli procesów rozwojowych oraz odpowiednim modyfikowaniu współczesnej polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej na różnych szczeblach. W istniejących warunkach niezbędne jest stosowanie nowych narzędzi i rozwiązań, które umożliwią sprostanie postawionym wyzwaniom. Konieczne jest również zredefiniowanie roli sektora publicznego i samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania polityki społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej. Tak zakreślony obszar zainteresowań wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i wymiany poglądów przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Ideą konferencji jest integracja wokół wspólnego forum wymiany myśli.

Bloki tematyczne

  1. Polityka spójności Unii Europejskiej – doświadczenia i wyzwania
  2. Polityka gospodarcza, społeczna i przestrzenna wobec spójności terytorialnej
  3. Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym
  4. Rola kapitału społecznego, sieci społecznych, innowacyjności, konkurencyjności i kreatywności w rozwoju regionalnym i lokalnym
  5. Gospodarowanie zasobami w XXI wieku
  6. Samorząd terytorialny jako stymulator rozwoju regionalnego i lokalnego
  7. Współczesne wyzwania administracji publicznej

Rada Programowa
- Prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak, WSB w Poznaniu
- Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Uniwersytet Łódzki
- Prof. dr hab. Henryk Brandenburg, UE w Katowicach
- Prof. UE dr hab. Ryszard Brol, UE we Wrocławiu
- Prof. UE dr hab. Marian Kachniarz, UE we Wrocławiu
- Dr hab. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. US dr hab. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. dr hab. Andriy Krysovatyy, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
- Prof. US dr hab. inż. Marian Malicki, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. dr hab. Krzysztof Malik, Politechnika Opolska
- Prof US dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. dr hab. Iryna Moyseyenko, Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych
- Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
- Prof. UE dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, UE we Wrocławiu
- Prof. UE dr hab. Jacek Potocki, UE we Wrocławiu
- Prof. UE dr hab. Zbigniew Przybyła, UE we Wrocławiu
- Prof US dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak, UE we Wrocławiu
- Prof. nadz. dr hab. Bogusław Stankiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
- Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, Dziekan WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński
- Dr hab. Anetta Zielińska, UE we Wrocławiu


Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się w Kołobrzegu w hotelu  NEW SKANPOL


Ważne terminy
01.04.2016 r. - zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem artykułu
11.04.2016 r. - wniesienie opłaty za udział i publikację
15.04.2016 r. - ostateczny termin składania tekstu referatu

Zgłoszenia udziału w Konferencji
pdf Karta zgłoszenia

Informacje dla autorów
Wszystkie zgłoszone w terminie artykuły zostaną po pozytywnej opinii recenzenta – opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. „Studia i Prace” WNEiZ (9 pkt wg MNiSW).

Warunkiem publikacji artykułu jest udział w konferencji.

Wymogi redakcyjne
WAŻNE: artykuł nie może przekroczyć 20 tysięcy znaków.

Artykuł należy przesłać w wersji elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz w dwóch wydrukowanych egzemplarzach (wersje drukowane bez nazwiska) na adres organizatora:

Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
ul. Mickiewicza 64,
71-101 Szczecin
z dopiskiem: ZR - referat

Opłaty
1) 580 zł publikacja artykułu w Zeszytach Naukowych  US 'Studia i Prace'  WNEiZ  (9 pkt).  Druk – po uzyskaniu pozytywnych recenzji.  Opłata za artykuł na konto:
Bank ING 0/Szczecin
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 subkonto 0074
Z dopiskiem: PG, imię i nazwisko uczestnika

2) 504 zł opłata konferencyjna (obejmuje 2 noclegi w pokojach 2 osobowych, pełne wyżywienie, uroczystą kolację). Dopłata do pokoju 1-os. 126 zł / za dobę.

Opłatę za noclegi należy wnieść na konto:
Hotel NEW SKANPOL Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 10,
78-100 Kołobrzeg
PeKaO S.A. O/Kołobrzeg
87 1240 6508 1111 0000 5409 0592
Z dopiskiem: PG, imię i nazwisko uczestnika

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, w tym wymogów redakcyjnych, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca: Prof. US dr hab. Barbara KRYK

Sekretarz konferencji i przyjmowanie zgłoszeń:
dr Grażyna LEŚNIEWSKA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (91) 444-2042

Skarbnik konferencji:
dr Beata SKUBIAK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (91) 444-1974

Przyjmowanie artykułów:
dr Lidia KŁOS
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (91) 444-1974

Logistyka:
dr Wojciech Zbaraszewski


Jak do nas trafić


mapa wneiz