Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
logo us Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych logo nowe wneiz
IMKSiG logo psesizn
 
Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
oraz
INSTYTUT MELIORACJI, KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, UP

zapraszają  na

VI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z CYKLU:
„Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej
(w wymiarze krajowym, regionalnym, lokalnym)”
WYZWANIA ROZWOJU ODPOWIEDZIALNEGO

Patronat honorowy
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Dziekan WNEiZ US
prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński
Szczecin, 6-7.06.2019 r.Zgłoszenie w wersji elektronicznej: https://goo.gl/forms/RZRYWjtGtL6KelrM2

Pobierz ulotkę: pdf Ulotka

  Tematyka konferencji
 1. Polityka gospodarcza i rola państwa w gospodarce
 2. Polityka lokalna, regionalna i przestrzenna w teorii i praktyce
 3. Rynek pracy
 4. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju
 5. Zrównoważony rozwój miast
 6. Aspekty społeczne rozwoju odpowiedzialnego

Rada Programowa
- Prof. US dr hab. Jacek Batóg, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
- Dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Zielonogórski
- Prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Zielonogórski
- Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Uniwersytet Łódzki
- Prof. PB dr hab. Elżbieta Broniewicz, Politechnika Białostocka
- Prof. dr hab. Stanisław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Prof. US. dr hab. Beata Filipiak Uniwersytet Szczeciński
- Prof. US dr hab. Iwona Foryś, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Prof. dr hab. Kazimierz Górka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Dr hab. Jakub Hadyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Prof. zw. dr hab. Józef Hozer, Uniwersytet Szczeciński
- Mgr inż. Elżbieta Jakóbiec, Wielkopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
- Prof. UE dr hab. Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Prof. US dr hab. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. US dr hab. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. US dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. PO dr hab. Marcin Łuszczyk, Politechnika Opolska
- Prof. dr hab. Krzysztof Malik, Politechnika Opolska
- Prof. US dr hab. inż. Marian Malicki, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. UE dr hab. Piotr Małecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Prof. US dr hab. Iwona Markowicz, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. US dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. US dr hab. inż. Kesra Nermend, Uniwersytet Szczecinski
- Prof. UE dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, UE we Wrocławiu
- Prof. UP dr hab. Dariusz Pieńkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Prof. UE dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- Prof. nadzw. AMG dr hab. Adam Przybyłowski, Uniwersytet Morski w Gdyni
- Prof. zw. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
- Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński, Dziekan WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński
- Dr hab. inż. Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Prof. UE dr hab. Anetta Zielińska, UE we Wrocławiu
- Prof. dr hab. inż. Janina Zbierska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Dr hab. inż. Adam Zydroń, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Miejsce konferencji
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-110 Szczecin 

Kalendarium
31.01.2019 r. Termin składania tekstu do monografii „Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics”
25.03.2019 r. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem artykułu
30.03.2019 r. Ostateczny termin składania tekstu referatu
30.04.2019 r. Wniesienie opłaty za udział i publikację

Informacje dla autorów
Informacje o możliwościach publikacji

W języku angielskim:
 •  "Ekonomia i Środowisko” – 10-15 artykułów (do numerów w 2019 i 2020 r., Web of Science, opłata u wydawcy) http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/

 • „Folia Oeconomica Stetinensia” – 5 artykułów (do numeru w 2019 r.- dotychczas 11 pkt., czasopismo zgłoszone do Konkursu MNiSW) https://content.sciendo.com/view/journals/foli/foli-overview.xml;

 • Studia i Prace WNEiZ US” – 10 artykułów (do numerów w 2019 r. dotychczas 9 pkt., czasopismo zgłoszone do Konkursu MNiSW), https://wnus.edu.pl/sip/pl/;

 • 5 tekstów (rozdział - 1/2 arkusza wydawniczego) do monografii, która będzie wydana przez Wydawnictwo Springer (The monograph will be entitled: „Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics”. Papers should be written in one of the following areas: I Theoretical Aspects of Contemporary Economics II Application of Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics III Practical Issues – Case Studies). Teksty do monografii muszą być związane z ekonomią eksperymentalną zgodnie ze wskazaniem) – termin ich składania do 31.01.2019 r.
W języku polskim:
Teksty muszą być dostosowane do wymogów redakcyjnych poszczególnych wydawnictw. Kwalifikacja tekstów do konkretnych czasopism odbywa się na podstawie decyzji Rady Naukowej.

Warunkiem publikacji artykułu jest udział w konferencji.

Zgłoszenie w wersji elektronicznej: https://goo.gl/forms/RZRYWjtGtL6KelrM2


Opłaty
1)  700,00 zł publikacja artykułu w wybranym czasopiśmie (ZA WYJĄTKIEM czasopism „Ekonomia i Środowisko” 1200 zł +VAT, oraz „Gospodarka w praktyce i teorii” – 500 zł +VAT, które są płatne u Wydawcy –  po zakwalifikowaniu artykułu do druku).

 • "Ekonomia i Środowisko” – 1200 zł +VAT, nr konta zostanie podany wkrótce

 • „Gospodarka w praktyce i teorii” – 500 zł +VAT, płatne u Wydawcy). Wpłaty należy dokonać na konto: IBAN: PL 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436; KOD SWIFT: PKOPPLPW w Banku PeKaO II O/Łódź; Nazwa i adres beneficjenta: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź; Tytuł przelewu: publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie GwPiT (2019, imię i nazwisko autora/autorów).


Druk – po uzyskaniu 2 pozytywnych recenzji

2) 350,00 zł opłata konferencyjna (obejmuje przerwy kawowe, 2 obiady, uroczystą kolację oraz niespodziankę). OPŁATĘ ZA KONFERENCJĘ I ARTYKUŁ NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO w Banku ING 0/Szczecin
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 subkonto 0074, z dopiskiem: PG imię i nazwisko uczestnika

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, w tym wymogów redakcyjnych, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca: Prof. US dr hab. Barbara KRYK

Sekretarz konferencji:
dr Grażyna LEŚNIEWSKA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (91) 444-2042

Skarbnik konferencji:
dr Beata SKUBIAK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
dr Lidia KŁOS (Artykuły w języku polskim)
dr Izabela SZAMREJ-BARAN  (Artykuły w języku angielskim)
dr Wojciech ZBARASZEWSKI (ZUT) - sprawy organizacyjne

Jak do nas trafić


mapa wneiz