Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Przedmioty wykładane


Przedmioty wykładane

Przedmioty podstawowe
 • Podstawy makroekonomii
 • Makroekonomia
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Ekonomia państwa
 • Koniunktura i wzrost gospodarczy

Przedmioty specjalizacyjne i do wyboru

 • Makroekonomiczne otoczenie biznesu
 • Decyzje inwestycyjne
 • Rola regulatora w procesach decyzyjnych
 • Negocjacje w procesie decyzyjnym
 • Ryzyko w sektorze bankowym
 • Instrumenty regulacji w gospodarce rynkowej
 • Instrumenty regulacji procesów inwestycyjnych
 • Informacja w procesach decyzyjnych Instrumenty rynku finansowego
 • Optymalne strategie cenowe
 • Zewnętrzne uwarunkowania decyzji

Seminaria dyplomowe


Seminaria dyplomowe - tematyka

Dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz
 • Gospodarowanie zasobami produkcyjnymi
 • Problemy funkcjonowania gospodarki i rynków
 • Regulacja procesów gospodarczych
 • Funkcjonowanie i finansowanie podmiotów sektora publicznego
 • Funkcjonowanie i finansowanie innych podmiotów gospodarczych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie inwestycjami podmiotów gospodarczych
 • Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej
 • Instrumenty i uczestnicy rynku finansowego w gospodarce
 • Sektor bankowy w gospodarce
 • Funkcjonowanie i fundusze strukturalne UE

Jak do nas trafić


mapa wneiz