Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Wykłady


Przedmioty wykładane przez pracowników Katedry
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II
 • Zarządzanie kapitałem
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w kryzysie
 • Auditing
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Metodyka rewizji finansowej
 • Podatki w decyzjach finansowych
 • Decyzje finansowe
 • Finansowanie długoterminowe
 • Elementy rewizji finansowej
 • Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Przedmioty, które pojawią się wraz z nową specjalnością
 • Audyt i kontrola wewnętrzna w finansach publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
 • Zasady ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie
 • Strategie podatkowe w przedsiębiorstwie
 • Monitoring finansowy w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie restrukturyzacją finansową przedsiębiorstwa
 • Wiarygodność informacji finansowej

Sem. magisterskie


Tematyka seminariów magisterskich

Prof. zw. dr hab. Ignacy Dziedziczak

1. Zarządzanie finansami
a - decyzje krótkoterminowe
- pozyskiwanie informacji finansowej
- budżetowanie operacyjne
- ryzyko finansowe
- krótkoterminowe źródła kapitału
- polityka kapitału obrotowego netto
- zarządzanie płynnością finansową
- zarządzanie zapasami
- zarządzanie gotówką
- zarządzanie wierzytelnościami
b - decyzje długoterminowe
- zarządzanie ryzykiem finansowym
- zarządzanie kapitałem
- restrukturyzacja długów
2. Rewizja finansowa
- badanie sprawozdań finansowych
3. Rachunkowość
4. Informatyka
- środowisko i narzędzia informatyczne wspomagania decyzji finansowych
5. Rachunkowość zarządcza

Prof. zw. dr hab. Leon Dorozik
 • Doradztwo ekonomiczne
 • Ocena standingu finansowego
 • Wycena przedsiębiorstw z punktu widzenia prywatyzacji i ubezpieczeń
 • Restrukturyzacja działalności gospodarczej
 • Restrukturyzacja finansowa podmiotów gospodarczych
 • Informatyka - narzędzia informatyczne we wspomaganiu procesów decyzyjnych
 • Giełda papierów wartościowych
 • Budowa i tworzenie programów naprawczych
 • Zarządzanie finansami w MSP
 • Budowa modeli finansowych firmy

Sem.  licencjackie


Tematyka seminariów licencjackich

dr Tomasz Strąk
 1. Doradztwo podatkowe.
 2. Audyt wewnętrzny.
 3. Audyt projektów finansowanych z budżetu UE.
 4. System zarządzania efektownością (EPM) oraz wartością (VM).
 5. Zarządzanie projektami europejskimi.
 6. Nowoczesne zarządzanie finansami w sektorze publicznym.
 7. Budżet zadaniowy.
 8. Zarządzanie podatkami..
 9. Wycena przedsiębiorstw.
 10. Finanse przedsiębiorstw.
dr Paweł Stępień
 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 3. Zarządzanie ryzykiem walutowym
 4. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 5. Modele predykcji bankructwa i niewypłacalności
 6. Zarządzanie płynnością
 7. Formy finansowana inwestycji: leasing
 8. Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej
 9. Formy opodatkowania przedsiębiorców i firm
 10. Analiza budżetów gminnych i miejskich
Dr Agnieszka Perepeczo
 1. Zarządzanie kapitałem
 2. Zarządzanie płynnością finansową
 3. Restrukturyzacja finansowa
 4. Funkcjonowanie grup kapitałowych
 5. Fuzje i przejęcia
 6. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 7. Budżetowanie i monitoring finansowy
 8. Ład korporacyjny
 9. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Dla studentówMateriały dla studentów

Pytania egzaminacyjne na obronę pracy licencjackiej w Katedrze Zarządzania Finansami (pdf do pobrania)

Pytania egzaminacyjne na obronę pracy magisterskiej w Katedrze Zarządzania Finansami (pdf do pobrania)

Plan wykładów z przedmiotu "Prawo gospodarcze" (sem. letni 2010/2011, studia zaoczne) (pdf do pobrania)

Jak do nas trafić


mapa wneiz