Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Witamy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  Nasze osiągnięcia
 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania posiada ponad 60 letnią tradycję, jest  kolebką nauk ekonomicznych na Pomorzu Zachodnim.
Najważniejsze osiągnięcia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania to:
• Pierwsza kategoria naukowa w grupie "Nauki ekonomiczne",
• uprawnienia do nadawania stopni naukowych z nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (pełne) oraz finansów i nauk o zarządzaniu,
• fachowa kadra z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym,
• nowoczesna multimedialna Biblioteka Ekonomiczna,
• bezpłatny dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi,
• dostęp do baz danych i biblioteki wirtualnej we wszystkich punktach wykładowych.
  Oferta edukacyjna
 
Wydział proponuje kształcenie na kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria, Ekonomia oraz Zarządzanie które posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Każdy z kierunków oferuje szeroki zestaw specjalności, wybieranych zgodnie z zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Dodatkowa możliwość poszerzenia wiedzy to zestaw przedmiotów fakultatywnych, oferowanych studentom po trzecim semestrze studiów (I stopień studiów) i po pierwszym semestrze studiów (II stopień studiów). W roku akademickim 2010/2011 rozpoczęto studia stacjonarne w ramach nowego kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W roku akademickim 2012/2013 został utworzony nowy kierunek: Analityka gospodarcza. W roku akademickim 2013/2014 rozszerzono ofertę studiów o kierunki: Gospodarka nieruchomościami, Economics and IT Applications, Przedsiębiorczość i Inwestycje oraz kierunek Ekonomiczno-prawny prowadzony wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji US.
  Współpraca z uczelniami zagranicznymi
 
Na Wydziale prowadzone są studia polsko-niemieckie. Absolwenci tych studiów otrzymują podwójny dyplom.
Dzięki nawiązanym kontaktom naukowym, studenci mają możliwość udziału w wykładach prowadzonych przez profesorów z Niemiec, Holandii, Włoch, Wielkiej Brytanii.
  Kadra naukowo-dydaktyczna
 
Poprzez przyznanie najwyższej kategorii został doceniony dorobek naukowo - badawczy Wydziału. Dużym osiągnięciem jest także udział w grantach międzynarodowych wraz z innymi uczelniami z Unii Europejskiej. Tematyka obecnie realizowanych grantów dotyczy m.in. badań nad podniesieniem konkurencyjności rynku pracy.
  Warunki studiowania
 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach wykładowych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt komputerowy (300 stanowisk z dostępem do Internetu) i audiowizualny. Dodatkowo pracownicy i studenci Wydziału mogą korzystać z zasobów Biblioteki Ekonomicznej, jednej z najnowocześniejszych bibliotek w regionie i w kraju. Trzy czytelnie z dostępem do zbiorów oraz czytelnia multimedialna - stwarzają znakomite warunki do pracy naukowej.
  Atmosfera na Wydziale
 
Studia na Wydziale Nauk Ekonomiczbych i Zarządzania mają swoją specyfikę. Przy współudziale Samorządu Studenckiego organizowane są imprezy rozrywkowe jak np. Bal Ekonomisty, Turniej Brydżowy. Każdego roku ogłaszany jest plebiscyt "Złota Kreda", w którym studenci wybierają najlepszych wykładowców.
Wydarzeniom na Wydziale towarzyszy chór studencki kierowany przez dr. Tadeusza Buczkowskiego.
Warto również wspomnieć o studenckich kołach naukowych. Dzięki ich staraniom można wziąć udział w szkoleniach, wykładach gościnnych, konferencjach.
 

Jak do nas trafić


mapa wneiz