Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Serdecznie zapraszamy do studiowania na następujących kierunkach oferowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Studia realizowane są w cyklu dwustopniowym:

I stopień - 3-letnie licencjackie studia zawodowe
II stopień - 2-letnie uzupełniające studia magisterskie

Kierunki obcojęzyczne:

Economics and IT Applications - I stopień, w całości w języku angielskim

Public Management - II stopień, w całości w języku angielskim


Kierunki polskojęzyczne
Wymagane dokumenty:

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego (I etap: rejestracja w systemie ERK i dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej, przypisanie opłat rekrutacyjnych na koncie kandydata, poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji) mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów, na który składają się:
  1. Ankieta osobowa (podanie - oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły
  4. 3 podpisane aktualne, kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata
  6. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu)
  7. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK
  8. Laureaci i finaliści olimpiad zobowiązani są dostarczyć oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale.
Dokumenty wymagane dodatkowo dla kandydatów na studia II st.:
  1. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem (albo kopią suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom).
  2. Zaświadczenie o przebiegu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich zawierające ocenę na dyplomie oraz średnią z przebiegu studiów, potwierdzoną przez uczelnię kandydata i wyliczoną według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Pytania i informacje w sprawie rekrutacjiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów »

Jak do nas trafić


mapa wneiz