Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Podstawowe przedmioty wykładane przez pracowników Katedry
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • ekonomia integracji europejskiej
 • ekonomia międzynarodowa
 • handel zagraniczny
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • finanse międzynarodowe
 • podstawy handlu zagranicznego
 • transakcje handlu zagranicznego
 • technika i organizacja handlu zagranicznego
 • system funkcjonowania handlu zagranicznego
 • rozliczenia międzynarodowe
 • rynki formalne
 • wybrane problemy integracji gospodarczej

Seminaria dyplomowe - tematyka
Prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński
 • Przygotowywanie i realizacja transakcji eksportowej i importowej
 • Czynniki wpływające na eksport i import podmiotów gospodarczych
 • Finansowe, prawne, ekonomiczne i organizacyjne problemy polskiego handlu zagranicznego
 • Handel zagraniczny Polski z wybranymi krajami (np. Niemcami, Rosją, USA, itd.)
 • Problemy współczesnej gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych
 • Skutki działań inwestorów finansowych na międzynarodowych rynkach towarowych
 • Tendencje cen światowych i ich wpływ na polski handel zagraniczny
 • Polska na światowym rynku wybranych towarów (np. kawy, miedzi, tekstyliów, itd.)
Dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel
 • Rozwój procesów integracyjnych w Polsce i na świecie
 • Problemy płatnicze Polski i świata
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce (województwie)
 • Rola usług we współczesnej gospodarce światowej i w Polsce
 • Zarządzanie długiem zagranicznym
 • Rozwój współpracy gospodarczej Polski z wybranymi krajami i grupami państw
 • Turystyka - rozwój w Polsce i na świecie
 • Migracje ludności
 • Funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego
 • Strategie wejścia na rynek międzynarodowy
 • Wykorzystanie funduszy unijnych
 • Problemy ogólnoekonomiczne (bezrobocie, budżet, leasing, faktoring, itd.)

Materiały dla studentów
pdfPytania obowiązujące na egzaminie magisterskim i dyplomowym

Jak do nas trafić


mapa wneiz