Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Nowości wydawnicze


Nowości wydawnicze

Podstawy handlu zagranicznego Jerzy Dudziński

Podstawy Handlu Zagranicznego

Difin


PDF Spis treści (plik do pobrania)


Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wybrane zagadnieniaPDF Spis treści (plik do pobrania)


Trends in ...


Trends in the World Economy

Poland in the Light of the Global Economy Tendencies

Poland in the Light of the Global Economy Tendencies

Uniwersytet Szczeciński 2009


PDF Spis treści (plik do pobrania)

PDFStreszczenia (plik do pobrania)


Poland in the Light of the Global Economy Tendencies

Selected Problems of the Contemporary World Economy

Uniwersytet Szczeciński 2010


PDF Spis treści (plik do pobrania)

PDFStreszczenia (plik do pobrania)

Zeszyty naukowe


Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ US
Studia i Prace WNEiZ US nr 13
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej

Uniwersytet Szczeciński 2009


PDF Spis treści (plik do pobrania)

PDFStreszczenia (plik do pobrania)


Zeszyty Naukowe nr 432
Zeszyty Naukowe nr 432
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej

Uniwersytet Szczeciński 2007


PDF Spis treści (plik do pobrania)

PDFStreszczenia (plik do pobrania)


Zeszyty Naukowe nr 469
Zeszyty Naukowe nr 469
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej

Uniwersytet Szczeciński 2008


PDF Spis treści (plik do pobrania)

PDFStreszczenia (plik do pobrania)


Zeszyty Naukowe nr 504
Zeszyty Naukowe nr 504
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej

Uniwersytet Szczeciński 2009


PDF Spis treści (plik do pobrania)

PDFStreszczenia (plik do pobrania)

Wybrane artykuły


 1. Podstawy handlu zagranicznego. Red. J. Dudziński. Difin. Warszawa 2010.
 2. Dudziński J.: Polish Foreign Trade between 1990–2007. „International Journal of Economic Policy in Emerging Economies” 2008, No2/3, s. 219–227.
 3. Selected Problems of the Contemporary World Economy. Trends in the World Economy. Vol. 1. Ed. H. Nakonieczna-Kisiel, J. Dudziński. Szczecin University Press, Szczecin 2009.
 4. J. Dudziński: Financial Investors in International Raw Material and Food Markets and Price Movements of those Commodities, „Economic and Sociology” 2010, Vol. 3, No 1, s. 25–33.
 5. J. Dudziński: Financial factors in price movements of primary commodities on the international market. „Folia Oeconomica Stetinensia” 2010.
 6. H. Nakonieczna-Kisiel: US dollar and euro as global currencies. „Folia Oeconomica Stetinensia” 2010.
 7. M. Gryczka: Changing role of BRIC countries in technology-driven international division of labor. „Business and Economic Horizons”, Vol. 2, 2010/02, Prague Development Center, Prague 2010.
 8. H. Nakonieczna-Kisiel: Kryzys finansowy a zadłużenie zagraniczne w Polsce. „Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010.
 9. Poland in the light of the global economy tendencies. Trends in the World Economy. Vol. 1. Ed. H. Nakonieczna-Kisiel, J. Dudziński. Szczecin University Press, Szczecin 2009.
 10. H. Nakonieczna-Kisiel: Zobowiązania zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009, nr 1.
 11. H. Nakonieczna-Kisiel: Global Payment Imbalances. [w:] Finance and Accounting, Theory and Practice, Development and Trends. Łotwa, Ryga 2009.
 12. Gryczka M.: Non-infrastructural factors' importance for e-commerce expansion prospects in Central Europe. The 35th EIBA (European International Business Association) Conference in Valencia, Spain, 13–15 December 2009.
 13. Gryczka M.: Demand-side Factors’ Influence on Digital Society Creation Process in Central Europe. [In:] Contemporary Issues in Economy (International Conference Papers). Edited by A.P. Balcerzak, J. Boehlke, E. Rogalska, Polish Economic Society Branch in Toruń and Nicolaus Copernicus University 2009.
 14. Nowacka-Bandosz K.: Uwarunkowania rozwoju międzynarodowego handlu usługami we współczesnej gospodarce. [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach. Red. I. Rudawska, M. Soboń. Difin, Warszawa 2009, s. 75–82.
 15. J. Dudziński: Internal and External Apects of Changes in Exchange Rate. „Folia Oeconomica Stetinensia” 2007, Nr 6 (14), pp. 27–36.
 16. J. Dudziński: Tendencies and Factors of Price Changes in International Trade at the Turn of the 20th and 21st Centuries. „Folia Oeconomica Stetinensia” 2007, Nr 5 (13), pp. 105–128.
 17. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia. Red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel. Wyd. ZPSB, Szczecin 2007.
 18. Międzynarodowe stosunki finansowe. Wybrane problemy. Red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel. Wyd. ZPSB, Szczecin 2006.
 19. Knap R.: Specific Character of Natural Marine Fishery Resources as a Clue for the Use of GIS in Fishery Management. „Polish Journal of Environmental Studies” 2006, Vol. 15., No 4C.
 20. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy. Red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel. Wyd. ZPSB, Szczecin 2005.

Jak do nas trafić


mapa wneiz