Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

 

Nowości wydawnicze


Nowości wydawnicze

Podstawy handlu zagranicznego Jerzy Dudziński

Podstawy Handlu Zagranicznego

Difin


PDF Spis treści (plik do pobrania)


Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wybrane zagadnieniaPDF Spis treści (plik do pobrania)


Trends in  the World Economy


Zeszyt
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Trends in the World Economy vol. 7/2015
Szczecin University Press
Szczecin 2015
ISBN 978-83-7241-976-7
ISSN 2081-4046
Streszczenia >>>


Trends in the World Economy

Zeszyt
New Phenomena in International Markets and their Implications
Trends in the World Economy vol. 6/2014
Szczecin University Press
Szczecin 2014
ISBN 978-83-7241-976-7
ISSN 2081-4046
Streszczenia >>>

Zeszyty naukowe


Zeszyty naukowe
Zeszyt
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 3/2016 (81)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2450-7741
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, Marcin Gryczka
pdfStrona redakcyjna ... Artykuły >>>SiP
Gopspodarka regionalna i międzynarodowa - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, Marcin Gryczka
pdfStrona redakcyjna ... Artykuły >>>Wybrane artykuły


 1. Handel Polski z krajami Afryki – tendencje i potencjał rozwoju, „International Business and Global Economy” 2016, nr 35/1

 2.  Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 3/(81)

 3. Tendencje i uwarunkowania rozwoju polsko-tureckiej wymiany handlowej, w: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu.pl, Warszawa 2016

 4. Zdrowotne i środowiskowe uwarunkowania decyzji konsumentów a tendencje rozwoju spożycia artykułów rybnych (współautorstwo K. Włodarczyk), „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 43/3 (2016) Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec globalnego kryzysu gospodarczego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3.

 5. (2015) The new lending instruments of the International Monetary Fund. W: J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, J. Narękiewicz (red.), Trends in the World Economy. Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World. Szczecin: University Press.

 6. (2015) Korzyści i koszty współpracy Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w latach 2009-2013. Współczesne problemy finansów międzynarodowych, nr 6 (317).

 7. (2014) Rola Polski w zaspokajaniu popytu importowego na usługi informatyczne i informacyjne Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 810 (35).

 8. H. Nakonieczna-Kisiel, E. Bilewicz: Involvement of Foreign Capital in Poland and Its Impact on the Size of External Imbalance – artykuł w druku przygotowany na międzynarodową konferencję pt. Społeczne determinanty polityki fiskalnej: wymiar lokalny a międzynarodowy (Socio-economic guidelines of fiscal policy monograph), Ternopil National Economic Universuty, Ternopil, 2016H. Nakonieczna-Kisiel, E. Bilewicz: Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego , Studia i Prace, WNEiZ US, Szczecin 2016, nr44/1.

 9. H. Nakonieczna-Kisiel, E. Bilewicz: Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski, Finanse , Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3/2016 (81), Zeszyty Naukowe US – konferencja Pobierowo, czerwiec 2016

 10. H. Nakonieczna-Kisiel, E. Bilewicz : Analiza przekształceń w strukturze zadłużenie zagranicznego Polski w latach 2004-2015, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet J. Kochanowskiego , Kielce 2016 , tom II, nr 3/2016 ( konferencja wrzesień Kraków 2016)

 11. E.Bilewicz: Foreign public debt in Euro area countries, Uniwersytet Szczeciński, TWE, Szczecin 2016

 12. M. Gryczka,Zmiany konkurencyjności wybranych krajów w kontekście postulatu reindustrializacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 269, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016.

 13. Innowacyjność krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście znaczenia czynnika społecznego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 3 (81), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.

 14. Serwicyzacja a innowacyjność gospodarki — analiza na przykładzie wybranych krajów, [w:] Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Wyd. CEDEWU.pl, Warszawa 2016.

 15. ICT and changes in selected indicators of international competitive position (based on the example of European Union member states), [in:] Trends in the World Economy. Global Economy at the Crossroads, edited by E. Bilewicz, M. Gryczka, H. Nakonieczna-Kisiel, Szczecin University Press, Szczecin 2016.

Jak do nas trafić


mapa wneiz