Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

 

Seminaria dyplomowe


Seminaria dyplomowe

pdfTematyka seminariów dyplomowych na kierunku Finanse i Rachunkowość

pdfZagadnienia ogólnoekonomiczne na obronie prac dyplomowych 

pdfZagadnienia ogólnoekonomiczne na obronie prac magisterskich

pdfZagadnienia kierunkowe na obronie prac licencjackich

pdfZagadnienia kierunkowe na obronie prac magisterskich


Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Analiza fundamentalna
 • Analiza portfelowa
 • Analiza techniczna 
 • Audyt wewnętrzny
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Bankowość
 • Decyzje finansowe 
 • Dług publiczny
 • Doradztwo finansowe
 • Działalność depozytowa
 • Działalność kredytowa
 • Emisja akcji
 • Ewidencje podatkowe
 • Factoring
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Finanse publiczne
 • Finanse samorządowe
 • Fundusze europejskie
 • Fundusze inwestycyjne
 • Giełda papierów wartościowych
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Instrumenty finansowe
 • Instrumenty pochodne
 • Instytucje finansowe
 • Interpretacja sprawozdań finansowych
 • Inwestycje
 • Inżynieria finansowa
 • Kapitał
 • Karty płatnicze
 • Kontroling
 • Kredyt
 • Księgi rachunkowe
 • Leasing
 • Międzynarodowe regulacje rachunkowości
 • Narodowy Bank Polski
 • Optymalizacja decyzji finansowych
 • Organizacja rachunkowości
 • Planowanie finansowe
 • Podatki
 • Polityka bilansowa / rachunkowości
 • Polityka pieniężna
 • Pomiar i kontrola dokonań
 • Pomiar i wycena w rachunkowości
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynek finansowy
 • Rynek kapitałowy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • System płatniczy
 • Systemy informatyczne rachunkowości
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Zawód księgowego i biegłego rewidenta
 • Zdolność kredytowa
 • Źródła i struktura kapitału


Jak do nas trafić


mapa wneiz