Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

 

Przedmioty wykładane


Przedmioty wykładane

Przedmioty ogólne:
Rachunkowość finansów
Controlling
Rachunkowość
Podstawy rachunkowości
Rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość małych firm
Sprawozdawczość i rewizja finansowa
Rachunkowość instytucji ubezpieczeniowych
Kontrola FK
Organizacja rachunkowości
Przedmioty specjalizacyjne
Rachunkowość międzynarodowa
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość w systemie controllingu
Zasady wyceny bilansowej
Rachunkowość jednostek non profit
Organizacja rachunkowości
Kontrola FK
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
Etyka i normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość bankowa
Rachunkowość instrumentów finansowych
Sprawozdawczość statystyczna
Standardy rewizji finansowej
Audyt wewnętrzny
Studia II stopnia
Rachunkowość zarządcza
Polityka bilansowa
Rachunkowość holdingów

Seminaria magisterskie i dyplomowe
prof. T. Kiziukiewicz
prof K. Sawicki
prof. Z. Głodek
prof. K. Czubakowska
prof. M. Hass-Symotiuk
prof K. Winiarska
prof. W. Gos
dr hab. M. Karczmarek
dr A. Buczkowska
dr U. Wawer
dr T. Kufel
Przedmioty do wyboru
Rachunkowość małych firm
Interpretacja sprawozdań finansowych
Rachunek kosztów świadczeń medycznych
Rachunkowość skomputeryzowana
Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Doradztwo podatkowe
Rachunkowość kreatywna
Rachunkowość prowadzona przy wykorzystaniu systemów finansowo-księgowych

Jak do nas trafić


mapa wneiz