Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 41/2015 tom 3

SiP
Gopspodarka regionalna i międzynarodowa - tom 3
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, Marcin Gryczka
pdfStrona redakcyjna
Autor: Lidia Mesjasz, Czesław Mesjasz 11
Autor: Magdalena Markiewicz, Monika Szmelter 229
Autor: Katarzyna Nowacka-Bandosz 245