Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Granty


Granty

  1. Determinanty procesów innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej (promotorski) , okres realizacji: 2004-2005
  2. Prywatyzacja przedsiębiorstw metodą leasingu pracowniczego na przykładzie podmiotów regionu zachodniopomorskiego (promotorski) , okres realizacji: 2005 Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw (promotorski) , okres realizacji: 2005-2006
  3. Efektywność a wycena rynkowa banków w Polsce (promotorski) , okres realizacji: 2006-2007
  4. Determinanty kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, (promotorski) okres realizacji: 2007-2009
  5. Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym, okres realizacji: 2008-2011
  6. Zarządzanie jakością usług w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego (promotorski), okres realizacji: 2009-2011
  7. Proces kształtowania kompetencji pracowniczych w sektorze bankowym (promotorski), okres realizacji: 2010-2012
  8. Standardy wyceny przedsiębiorstw, okres realizacji: 2010-2013.
  9. Dyskonto z tytułu braku płynności rynkowej w wycenie przedsiębiorstw, okres realizacji: 2011-2014.
  10. Metodologia wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo, okres realizacji: 2011-2014.

Badania statutowe


Badania statutowe

- Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie
- Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie.
- Systemy innowacji i transferu technologii w gospodarce polskiej
- Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności przemysłu w Polsce
- Edukacja w procesie rozwoju kapitału ludzkiego
- Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw
- Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwie
- Zarządzanie jakością w usługach publicznych
- Metody analizy efektywności banków
- Modele wyceny banków komercyjnych w Polsce
- Narzędzia planowania finansowego w przedsiębiorstwach
- Finansowanie i wycena małych przedsiębiorstw
- Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji
- Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej

Badania własne


Badania własne

- Kształtowanie zasobów kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach)
- Zarządzanie jakością usług w przedsiębiorstwach sektora motoryzacyjnego
- Metody szacowania premii z tytułu kontroli – przegląd procedur stosowanych na rozwiniętych rynkach finansowych
- Rozwój kapitału ludzkiego
- Standardy w wycenie przedsiębiorstw
- Ekonomiczne mechanizmy kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim i Unii Europejskiej w kontekście internacjonalizacji sfery B+R - Nadzór korporacyjny w polskich firmach rodzinnych
- Proces kształtowania kompetencji pracowniczych w organizacjach sektora bankowego
- Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych
- Determinanty kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach
- Procesy innowacyjne w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych
- Regionalne strategie innowacyjne. Doświadczenia Unii Europejskiej i Polski
- Metody szacowania kosztu kapitału na rynkach wschodzących a praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych
- Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach
- Czynniki kształtujące wypłacalność polskich przedsiębiorstw
- Zarządzanie jakością usług
- Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych
- Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce

Jak do nas trafić


mapa wneiz