Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Przedmioty wykładane


Przedmioty wykładane w Katedrze
 • Badania marketingowe
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Marketing
 • Marketing w sporcie
 • Obsługa klienta
 • Analiza rynku 
 • Public relations
 • Reklama
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • E-handel i marketing
 • Klient w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa
 • Marketing internetowy
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing seniorów
 • Nowe technologie w marketingu
 • Zarządzanie sprzedażą

Seminaria dyplomowe


Seminaria dyplomowe - tematyka
dr hab. prof. US Jolanta Witek
 • Zachowania konsumentów
 • Konsument i konsumpcja w gospodarce rynkowej
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Marketing na rynku usług (sport, turystyka, finanse itp)
 • Marketing w handlu/merchandising
 • Marketing wewnętrzny
 • Marketing terytorialny
 • Wizerunek przedsiębiorstwa
 • Komunikacja marketingowa/ promotion mix
 • Narzędzia marketingowe w działalności podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, instytucji non-profit, jednostek samorządu terytorialnego)
 • Zarządzanie sprzedażą

dr hab. prof. US Augustyna  Burlita
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Ekonomika czasu wolnego
 • Marketing i zarządzanie marketingowe (w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit)
 • Problemy funkcjonowania rynku
 • Problemy sfery konsumpcji
 • Promocja, Public Relations
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Zachowania podmiotów rynkowych (przedsiębiorstw, instytucji non-profit i jednostek samorządu terytorialnego)
 • Zachowania konsumentów
dr  hab.  prof. US Edyta  Rudawska
 • Zarządzanie i planowanie marketingowe
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie wartością dla klienta
 • Strategie marketingowe
 • Finansowe aspekty marketingu
 • Marketing a pozycja rynkowa i wartość przedsiębiorstwa
 • Nowoczesne narzędzia marketingowego oddziaływania na rynek
 • Programy budowania lojalności klienta
 • Marketing na rynku usług
 • Marketing usług bankowych
 • Marketing wewnętrzny
 • Wizerunek przedsiębiorstwa
 • Komunikacja marketingowa
 • Reklama
 • Etyka w marketingu
 • Marketing terytorialny
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz
 • Badania marketingowe
 • E-handel
 • E-klient
 • E-marketing
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing a nowe technologie
 • Marketing seniorów
 • Zachowania konsumentów
 • Zarządzanie marketingowe
dr Krzysztof  Błoński
 • Analiza rynku
 • Badania marketingowe
 • Badanie zachowań klienta
 • Modele zachowań konsumenta
 • Podstawy marketingu
 • Logistyka marketingowa
 • Marketing w handlu i usługach
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Finansowe aspekty marketingu

Specjalność II st.


Specjalność II st. : Strategiczne zarządzanie marketingowe


Na specjalności szczególny nacisk kładzie się na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy oraz umiejętności związanych z zarządzaniem marketingowym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem długookresowej perspektywy działania w turbulentnym otoczeniu rynkowym.

Absolwent specjalności posiada umiejętności szczegółowej analizy danych o klientach, dokonywania pomiaru ich wartości i wykorzystywania jej procesie segmentacji rynku i alokacji działań marketingowych. Posiada on wiedzę na temat sposobów budowy strategicznych planów marketingowego działania na rynku, obejmujących właściwy wybór rynku docelowego oraz szczegółowo sprecyzowane sposoby osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej (strategie marketingowe). Absolwent specjalności jest również w stanie identyfikować niematerialne źródła przewagi konkurencyjnej i określać ich wpływ na wzrost wartości firm jak również zarządzać ryzykiem w działalności marketingowej.

Absolwent jest  przygotowany do pełnienia roli osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub działem marketingu i pracy między innymi na stanowiskach:

- specjalista ds. marketingu i handlu,

- specjalista analizy rynku,

- specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,

- specjalista ds. reklamy.

ppt Prezentacja specjalności Strategiczne zarządzanie marketingowe

Jak do nas trafić


mapa wneiz