Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Ekspertyzy i inne opracowania

2018
Ekspertyza pt. Opracowanie metodyki badania współpracy uczelni wyższych ze sferą biznesu przygotowana na zamówienie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRS), Warszawa. Celem działania było zidentyfikowanie informacji o współpracy US z biznesem oraz ocena łatwości i szybkości pozyskania takich danych dla przyszłych celów badawczych. Podstawą przeprowadzonych działań był zestaw wskaźników dostarczonych przez zleceniodawcę. Podobne działania były przeprowadzone na innych uczelniach wyższych w kraju. Kierownik opracowania: dr K. Błoński. Członkowie zespołu: dr hab. prof. US Tomasz Bernat, dr Krzysztof Błoński, dr Anna Pluta.

2017
Usługa ekspercka w zakresie rozwoju, polegająca na przygotowaniu zakresów czynności zatrudnionych pracowników i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, opracowaniu podziału pracy w organizacji i określeniu struktury organizacyjnej firmy. Zlecający - Firma Kalatea Zarządca Wspólnotami Mieszkaniowymi w Szczecinie, wykonawca – dr Anna Pluta.

2016
Usługa ekspercka w zakresie rozwoju, polegająca na obserwacji bezpośredniej i analizie metod pracy w firmie, sporządzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian w organizacji pracy i zasadach działania firmy. Zlecający - Firma Kalatea Zarządca Wspólnotami Mieszkaniowymi w Szczecinie, wykonawca – dr Anna Pluta.

2015 
Aktualizacja Strategii Uniwersytetu Szczecińskiego - dr Aleksandra Rudawska była jednym z członków zespołu przygotowującego strategię.

2014 
Aktualizacja Diagnozy Uniwersytetu Szczecińskiego - dr Aleksandra Rudawska była jednym z członków zespołu i zajmowała się analizą danych dotyczących obszaru umiędzynarodowienia uczelni, działalności naukowej oraz spraw osobowych.

2012
Opracowanie pt. „Plan Rozwoju Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. na lata 2012-2016”. Kierownik zespołu: dr Aleksandra Rudawska, Członek zespołu: mgr Malwina Szarek, mgr Konrad Sztandera.

2009
Usługa ekspercka polegająca na przygotowaniu zasad przeprowadzenia rekrutacji (opracowanie profilu kompetencji kandydata i ogłoszenia o pracę) i selekcji (opracowanie i wybór kryteriów oceny kandydatów, metody prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej) na prezesa jednostki zależnej w strukturze grupy kapitałowej. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych kandydatów na prezesa (10-14.09.2009). Zamawiający - Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych Police Spółki Akcyjnej, wykonawca – dr Anna Pluta.

2006-2007 
Program „Wędka technologiczna” pod kierownictwem sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Teresy Lubińskiej realizowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Rozwoju Sektorów Wysokozaawansowanych Technologii. Wśród członków zespołu byli: dr hab. prof. US. Alberto Lozano Platonoff, dr Karol Kuczera, mgr Hubert Pachciarek.

Jak do nas trafić


mapa wneiz