Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Specjalności - I stopień: (wybór od 4 semestru studiów) Specjalności - II stopień: (wybór nastąpi od 2 semestru studiów) Informacje o kierunku
Kierunek Finanse i Rachunkowość posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kierunek kształci specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne są przygotowani do zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość są przygotowywani do pracy m.in. w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, administracji państwowej i usług publicznych. Mają też kompetencje do pracy w charakterze doradców podatkowych i specjalistów rynku papierów wartościowych.

Wywiad z absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość


Jak do nas trafić


mapa wneiz