Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Profil praktyczny

Od roku akademickim 2013/2014  istnieje możliwość  wyboru  kierunku: Gospodarka Nieruchomościami
I stopień studiów (3-letni) o profilu praktycznym zakończony jest uzyskaniem stopnia licencjata.


Informacje o kierunku
Jednostką  prowadzącą  kierunek jest   Instytut Ekonometrii i Statystyki.

Potrzeba uruchomienia kierunku Gospodarka Nieruchomościami wynikała z konieczności kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do uzyskania licencji i uprawnień zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie, zarządzania nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, a także do pracy w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych, w firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami. Podstawą programu kształcenia są tzw. minimalne wymogi programowe określone w:
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117 poz. 786). Jest to niezbędny warunek, by absolwenci mogli ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych i licencji bez konieczności podejmowania dodatkowo studiów podyplomowych.

  • Programie edukacyjnym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „Zarządca nieruchomości”. Realizacja tych programów kształcenia umożliwia przestąpienie studentów do egzaminów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w celu uzyskania tytułu „Pośrednik w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządca nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”.
W proponowanym programie kształcenia zrezygnowano z oferowania specjalności w ramach kierunku.

Wprowadzono natomiast  możliwość wyboru przez studentów modułów specjalnościowych.

Kierunek jest przyporządkowany do obszaru nauk społecznych, dziedzina: nauki ekonomiczne.

Jak do nas trafić


mapa wneiz