Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Profil ogólnoakademicki

Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzony jest nabór na kierunek w języku angielskim: Public Management.
Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.


Informacje o kierunku Public Management II stopień >>>

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów »

Jak do nas trafić


mapa wneiz